Λέξεις Ανείπωτες (Words Unspoken)

Inglês

Words Unspoken

Why sing a lonely song
The whole world knows that love goes wrong
Why browse a heart that isn't broken
It isn't broken, it can be broken
 
Life's just a show for free
Come along and watch with me
The only sins are words unspoken
Words unspoken, never spoken
 
Sweet things come and go
Give me shame I'll give you "wow"
To live for love isn't so easy
It isn't easy, it won't be easy
 
How all good men try
Look around and wonder why
Can they shape this world to please me?
Can they please me, should they please me?
 
And follow and maybe you'll correct me
I wish you never met me
For I am no gentleman
And follow and while you watch and wonder
I'll pull the world a sunder
And show you who I am
 
Send me a gentle dream
of love so strange it's never seemed
Prove how such a love can happen
It can happen, make it happen
 
Find things, don't abound
Fade away without a sound
But hope must never end or slacker
Never slacker, never slacker
 
And follow and maybe you'll correct me
I wish you never met me
For I am no gentleman
And follow and while you watch and wonder
I'll pull the world a sunder
And show you who I am
 
Submetido por Liza Bennet em Sábado, 03/03/2012 - 23:12
Alinhar parágrafos
Tradução para Grego

Λέξεις Ανείπωτες

Γιατί τραγουδάς ένα μοναχικό τραγούδι
Ολόκληρος ο κόσμος ξέρει ότι η αγάπη πάει λάθος
Γιατί ψάχνεις μια καρδιά που δεν είναι ραγισμένη
Δεν είναι ραγισμένη, μπορεί να ραγίσει
 
Η ζωή είναι απλά ένα θέαμα δωρεάν
Έλα μαζί και δες με εμένα
Οι μόνες αμαρτίες είναι λέξεις ανείπωτες
Λέξεις ανύπωτες, ποτέ ειπωμένες
 
Γλυκά πράγματα έρχονται και πάνε
Δώσε μου ντροπή θα σου δώσω "wow"
Να ζεις για αγάπη δεν είναι τόσο εύκολο
Δεν είναι εύκολο, δεν θα είναι εύκολο
 
Πώς όλοι οι καλοί άνδρες προσπαθούν
Κοιτα τριγύρω και απόρησε γιατί
Μπορούν να διαμορφώσουν τον κόσμο να με ευχαριστήσει;
Μπορούν να με ευχαριστήσουν, θα επρεπε να με ευχαριστήσουν;
 
Και ακολούθα και ίσως θα με διορθώσεις
Εύχομαι ποτέ να μην με συναντούσες
Γιατι δεν είμαι κύριος
Και ακολούθα και ενω κοιτάς και απορείς
Θα χωρίσω τον κόσμο
και θα σου δείξω ποιος είμαι
 
Στείλε μου ένα απαλό όνειρο
από αγάπη τόσο ξένη ποτέ δεν φάνηκε
Απέδειξε πώς τόση αγάπη μπορεί να συμβεί
Μπορεί να συμβεί, κάνε να συμβεί
 
Βρες πράγματα, δεν αφθονούν
Σβήσε χωρίς κανένα ήχο
Μα η ελπίδα δεν πρέπει ποτέ να τελειώσει ή να τεμπελιάσει
Ποτέ να μην τεμπελιάσει, ποτέ να μην τεμπελιάσει
 
Και ακολούθα και ίσως θα με διορθώσεις
Εύχομαι ποτέ να μην με συναντούσες
Γιατι δεν είμαι κύριος
Και ακολούθα και ενω κοιτάς και απορείς
Θα χωρίσω τον κόσμο
και θα σου δείξω ποιος είμαι
 
Submetido por Liza Bennet em Sábado, 03/03/2012 - 23:24
Comentários