1000 years (1000 år)

Daneză

1000 år

For præcis et år siden sad vi alle sammen
samlet om det samme bord
De samme samtaler startede med de samme ord
Det er længe siden, godt at se dig, har du haft det godt
Og hvad med karrieren, sig mig er der penge nok
Vi kan det uden ad, og lytter til de samme toner
Prøver at undgå at starte alle de samme diskussioner
Det' egentlig fjollet vi' skal spille alle de roller, men
Sådan er det altid og der er noget
vi lige skal komme igennem
Men det blir' mørkt og lygtepæle tændes over gaden
Efter et par glas der får vi endelig brudt overfladen
Ingen vil sige det først, men selvom alle kæmper
Er det svært at ignorere vores flok er blevet mindre, der er
Tomme stole om bordet, stemmer der mangler
En parfumeret duft der plejer at blande sig med de andre
Året der er gået satte tydelige spor
Og det kan ses når vi er samlet om et bord

Og jeg vil elske dig om 1000 år, 1000 år
Og intet ændres selv om tiden går, tiden den går
Ja jeg vil elske dig om 1000 år, 1000 år
Du er væk fra mig, men stadig tæt på mig

Der er gået et helt år siden du sad her sammen med os, svært at tro på
Dit navn står jo stadig her i min telefonbog,
Som om jeg bare kunne trykke på knappen nu og ringe op
Den gang jeg havde chancen ved jeg godt jeg aldrig ringede nok, så
Jeg tænkte at jeg ku' skrive et brev i nat, som kun var dit
Fortælle dig om hvordan det er gået, både godt og skidt
Kan starte med at sige, at dagen du tog afsked
Var smuk og fuld af blomster og venner omkring dit gravsted,
Og morfar er stærk, vi ser ham knap fælde en tåre
Selvom han på mange måder må ha' haft det længste år
Camilla og min moster de har været ude af den
Jeg tror det går lidt bedre nu, selvom de er udmattede
Peter han forlod min mor, selvom det er hvad der sker
Så tacklede han det skidt og han bliver nok aldrig velkommen her
Mette er her stadig, hende og jeg vi passer på min mor
Og igen i nat der er vi alle samlet om et bord

Og jeg vil elske dig om 1000 år, 1000 år
Og intet ændres selv om tiden går, tiden den går
Ja jeg vil elske dig om 1000 år, 1000 år
Du er væk fra mig, men stadig tæt på mig

Sidste gang at var samlet sådan her
Det var i kirken da vi sagde farvel
Og nu hvor lysene tændes og dagen går på had
Byen sætter farten ned og roen sænker sig
Så er det tydeligt at der er nogle ting der aldrig ændrer sig
På nogle måder er det som om der ingen tid er gået
Kvinder i min familie piver stadig aldrig over noget
Og selvom verden hviler tungt på deres skulderblade
Sludrer de om vind og hver, bladrer lidt i ugeblade
Sætter hinanden først og deres liv på standby
Og noget siger mig det er noget de har lært af dig
Året der er gået satte tydelige spor
Men du skal vide vi stadig samles om et bord

Og jeg vil elske dig om 1000 år, 1000 år
Og intet ændres selv om tiden går, tiden den går
Ja jeg vil elske dig om 1000 år, 1000 år
Du er væk fra mig, men stadig tæt på mig

Last edited by kenax on Miercuri, 03/09/2014 - 20:10
See video
Try to align
traducere în Engleză

1000 years

[Ankerstjerne]
Exactly one year ago
we were all gathered around the same table
the same conversations begun with the same words
It's been a while
it's nice to see you, how have you been?
And how about the career, tell me, do you earn enough money?
We know it by heart, the same old tunes,
trying to avoid the same discussions.
It's really silly, that we have to play all these roles, but that's how it is and it's something that we have to go through,
but it's getting dark and the street lights come on all over the street, a couple of drinks and the ice is finally breaking.
No one wants to say it, but even though everyone is fighting it's hard to ignore the fact that our group is getting smaller. There are empty seats around the table, voices missing, a scent that used to mingle with the rest, the year that has passed has set its trails, and we see that when we're gathered around a table.

[Rasmus Seebach]
And I will love you in 1000 years, 1000 years.
And nothing will change even though time flies, time flies
Yes, I will love you in 1000 years, 1000 years
You're gone, but still near me.

[Ankerstjerne]
It's been a year since last time you were here with us, it's hard to believe, your name is still here in my phone book, as if I could just press a button and call you up, back when I could, I know I never called you enough,
so I thought I would write a letter tonight, just for you. Tell you how things have been, both the good ones and the bad. I could start off with telling you, that the day you left was beautiful, filled with flowers and friends around your grave,
and grandpa is strong, we didn't see him shed a tear, even though he had a rough year,
Camilla and my aunt have been completely devastated, I believe they are feeling a little better now, even though they are exhausted.
Peter, he left my mother, though things like that happen, he didn't handle it well and he's probably never welcome here anymore.
Mette is still here, her and I are taking care of my mother. And again, tonight, we are all gathered around a table.

[Rasmus Seebach]
And I will love you in 1000 years, 1000 years.
And nothing will change even though time flies, time flies
Yes, I will love you in 1000 years, 1000 years
You're gone, but still near me.

The last time we were gathered like this,
was in church, when we said goodbye,
and now when the lights get on and the day turns to hate, the city is slowing down, and everything becomes peaceful,
it becomes clear, that certain things never change. In a way, it's like time has been standing still, the women in my family never complain, even though they carry the world on their shoulders, chit chatting, reading magazines, always putting each other first and their lives on standby, and something tells me that they got it from you.
The year that has passed has set its trail, but you should know that we still gather around a table.

[Rasmus Seebach]
And I will love you in 1000 years, 1000 years.
And nothing will change even though time flies, time flies
Yes, I will love you in 1000 years, 1000 years
You're gone, but still near me.

Postat de october la Sâmbătă, 12/05/2012 - 18:57
thanked 29 times
Guests thanked 29 times
Comentarii