تا ابد (For Always)

Engleză

For Always

I close my eyes
and there in the shadows I see your light
You come to me out of my dreams across
the night
 
You take my hand
though you may be so many stars away
I know that our spirits and souls are one
We've circled the moon and we've touched the sun
So here we'll stay
 
For always, forever
Beyond here and on to eternity
For always, forever
 
For us there's no time and no space
No barrier love won't erase
Wherever you go
I still know
In my heart you will be
With me
 
From this day on I'm certain that I'll never be alone
I know what my heart must have always known
That love has a power that's all its own
 
And for always, forever
Now we can fly
And for always and always
We will go on beyond goodbye
 
For always, forever
Beyond here and on to eternity
For always and ever
You'll be a part of me
 
And for always, forever
A thousand tomorrows may cross the sky
And for always and always
We will go on
beyond goodbye
 
Postat de chetza la Joi, 10/01/2013 - 14:08
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

تا ابد

چشمانم را می بندم
و در میان سایه‌ ها نور تو را می بینم
و تو از خلال رویاهایم در امتداد شب به نزد من خواهی آمد
 
دستم را بگیر
اگرچه فاصله های نوری با من داشته باشی
می دانم که روح و روان ما یکیست
ماه را به تمامی پیمودیم و به خورشید دست یافتیم
پس اینجا خواهیم ماند
 
برای همیشه، تا ابد
فراتر از اینجا و رو به سوی ابدیت
برای همیشه، تا ابد
 
برای ما زمان و مکان معنی ندارد
هیچ مانعی وجود ندارد که عشق موفق به حذف آن نباشد
هر کجا که بروی
هنوز می دانم
که در قلبم
با من خواهی بود
 
از این روز ببعد مطمئن هستم که هرگز تنها نخواهم بود
آنچه که قلبم باید همیشه می دانسته را می دانم
اینکه عشق به تمامی قدرتی از آنِ خود در چنته دارد
 
و برای همیشه، تا ابد
می توانیم پر بگیریم
و برای همیشه و همیشه
ما فراتر از وداع خواهیم رفت
 
برای همیشه، تا ابد
فراتر از اینجا و به سوی ابدیت
برای همیشه و تا ابد
تو بخشی از وجود من خواهی بود
 
و برای همیشه، تا ابد
به قدر یکهزار روز و شب در آسمان ها
و برای همیشه و همیشه
ما ادامه خواهیم داد
فراتر از وداع
 
Postat de m.r.sameti la Joi, 12/01/2017 - 10:30
Sursa de traducere:
Mai multe traduceri ale cântecului „For Always”
Engleză → Persană - m.r.sameti
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „For Always”
Comentarii