Астролог (Astrolog)

Poloneză

Astrolog

Sowie źrenice, jak czarne księżyce
W ognistych pierścieniach posyłam w mgławice
Trwożliwych szelestów mysiego protestu
Przed życiem,
Któremu na imię bezkresny jest przestwór.

W spazmach i splotach najlichsza istota
Wypełnia swój los parabolą żywota
I gasnąc przepada wśród świateł miriadów -
Maskota
Potęgi, co Stwórcą nazywa się Ładu.

Chaos nade mną i chaos pode mną
Dla wszystkich prócz mnie jest mozaiką tajemną
Ukrytych zamiarów, przeznaczeń i czarów
Gdy ciemność
Pochłania jednako i plebs i Cezarów

Widzę człowieka jak cały w wypiekach
Powiada: nam mądrym się trzymać z daleka,
Bo w czasach przejściowych kto przysiąc gotowy
Co czeka
Strażników wartości, cnót ponadczasowych?

Lub słyszę chłystka, co na to się ciska:
My mądrzy wszystkiemu przypatrzmy się z bliska;
Wszak w czasach chaosu zwykł żądać lud stosów,
A iskra
Mądrości odmieni być może bieg losu.

Idę więc do nich i mówię, że czas
Jest zawsze przejściowy, a chaos jest w was!
I za to sądzili - i za to spalili.
Stos zgasł.

Dokładnie w od zawsze pisanej mi chwili...

Comentariile autorului:

Lyrics: Jacek Kaczmarski
Sung by: Przemysław Gintrowski

Videoclip
See video
Try to align
Rusă

Астролог (Astrolog)

Совиные зрачки, две чёрных луны
Сверкание их колец я отошлю в туманность
Шелест трусливый - мышиный протест,
Пред жизнью,
Ей имя - пространства бескрайность

В сплетениях и спазмах лихой их исток
Вершит свой виток парабола жизни
Угасать выпадает средь светил мириадов
той Маске-Громаде,
извечно Творцом называемой Ладом

Хаос в Верху и хаос в Низу
Всем кроме меня в той мозаике есть Тайна
Намерений скрытых, Значений и Чар,
Но Тьме
Всё едино, что плебс и кто Цезарь

Узрев человека в кровоподтёках
Гласят: нам разумней смотреть из далека
в переходный период сдержаться нам стоит
Что ждёт Нас -
Хранителей вечных достоинств?

Иль можно услышать, что в этой связи
Нам мудрым пристало смотреть из близи
Коль хаос так злобит люд из трущоб
То искра
премудрости сменит судеб ход

Я к ним подхожу и твержу - времена
всегда переходны, а Хаос весь в вас!
За то осудили - за то и спалили
Костёр мой угас.
В предписанный миг, положенный час...

(Jacek Kaczmarski )

Postat de Prosto Ivan la Duminică, 29/04/2012 - 19:18
0
Clasificarea ta: Nimic
Mai multe traduceri ale cântecului „Astrolog”
Poloneză → Rusă - Prosto Ivan
0
Comentarii