عزیزم (Baby)

traducere în Persană

عزیزم

اوه اوه اوه
اوه اوه اوه
اوه اوه اوه
 
میدونی که دوستم داری
میدونم که بهم اهمیت میدی
هروقت صدام بزنی من پیشت خواهم بود
تو عشق منی تو قلب منی
و ما هرگز هرگز از هم جدا نمیشیم
 
آیا ما نیمه گم شده همیم؟
دختر اینقدر بازی در نیار
ما فقط دوست همیم؟
داری چی میگی؟
گفتی یکی دیگه رو دوست داری درست تو چشمهام نگاه کردی
عشق اولم برای اولین بار قلبمو شکوند
و من احساس کردم که
 
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
 
اوه برای تو هر کاری میکردم
و نمیتونم باور کنم که ما با هم نیستیم
میخوام به روی خودم نیارم اما دارم از دستت میدم
هرچی بخوای برات میخرم هر انگشتری رو که بخوای برات میخرم
دارم متلاشی میشم عزیزم بیا درستم کن
فقط تکونم بده تا از این کابوس بد بیدار شم
دارم میرم پایین پایین پایین پایین پایین
و فقط باورم نمیشه که عشق اولم پیشم نخواهد بود
 
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
 
وقتی 13 ساله بودم عشق اولمو داشتم
هیچ کس قابل مقایسه با عزیزم نبود
و هیچ کس نمیتونست بین ما قرار بگیره و یا حتی بهتر از ما باشه
اوه اون منو دیوونه کرده بود اوه از خود بیخود شده بودم
هر روز صبح از خواب بیدارم میکرد
قلبم واسش تند تند میزد
و وقتی تو خیابون میدیدمش قلبم وا میستاد
و توی مدرسه یا توی حیاط مدرسه
اما من واقعا دلم میخواد آخر هفته ببینمش
خودش میدونه که باعث میشه هوش از سرم بپره چون خیلی فوق العاده است
و الان قلبم داره میشکنه چون همش میگم
 
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
 
من رفتم آره آره آره
اوه من واقعا رفتم آره آره آره
حالا واقعا رفتم آره اره آره
حالا واقعا رفتم رفتم رفتم
رفتم
 
Postat de leila_persian_girl la Luni, 12/03/2012 - 09:45
9 (de) mulțumiri
Guests thanked 9 times
Engleză

Baby

[Justin Bieber]
Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
You know you love me, I know you care,
you shout whenever and I’ll be there.
You want my love, you want my heart
and we will never ever ever be apart.
Are we an item? girl quit playing,
we’re just friends, what are you saying.
 

Mai multe

Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Baby”
Comentarii