عزیزم (Baby)

Engleză

Baby

[Justin Bieber]
Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
You know you love me, I know you care,
you shout whenever and I’ll be there.
You want my love, you want my heart
and we will never ever ever be apart.
Are we an item? girl quit playing,
we’re just friends, what are you saying.
Said there’s another, look right in my eyes,
my first love broke my heart for the first time.
And I was like…
 
[Chorus]
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine (repeat)
 
[Justin Bieber]
Oh, for you I would have done whatever,
and I just can’t believe we aint together
and I wanna play it cool but i'm losing you
I buy you anything, I buy you any ring,
and im in pieces baby fix me and you shake me til’ you wake me from this bad dream.
I’m going down down down down
and I just can’t believe my first love won’t be around.
And I’m like…
 
[Chorus]
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine (repeat)
 
[Ludacris]
Luda, When I was 13 I had my first love,
there was nobody that compared to my baby
and nobody came between us, no-one could ever come above
She had me going crazy, oh I was star-struck,
she woke me up daily, don’t need no Starbucks.
She made my heart pound, I skip a beat when I see her in the street and
at school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
She knows she got me dazing coz she was so amazing
and now my heart is breaking but I just keep on saying….
 
[Chorus]
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine (repeat)
 
Now I’m gone,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
now I’m all gone.
Gone, gone, gone, gone, I’m gone.
 
Ultima oară editat de Zolos în data Duminică, 12/02/2017 - 17:40
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

عزیزم

اوه اوه اوه
اوه اوه اوه
اوه اوه اوه
 
میدونی که دوستم داری
میدونم که بهم اهمیت میدی
هروقت صدام بزنی من پیشت خواهم بود
تو عشق منی تو قلب منی
و ما هرگز هرگز از هم جدا نمیشیم
 
آیا ما نیمه گم شده همیم؟
دختر اینقدر بازی در نیار
ما فقط دوست همیم؟
داری چی میگی؟
گفتی یکی دیگه رو دوست داری درست تو چشمهام نگاه کردی
عشق اولم برای اولین بار قلبمو شکوند
و من احساس کردم که
 
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
 
اوه برای تو هر کاری میکردم
و نمیتونم باور کنم که ما با هم نیستیم
میخوام به روی خودم نیارم اما دارم از دستت میدم
هرچی بخوای برات میخرم هر انگشتری رو که بخوای برات میخرم
دارم متلاشی میشم عزیزم بیا درستم کن
فقط تکونم بده تا از این کابوس بد بیدار شم
دارم میرم پایین پایین پایین پایین پایین
و فقط باورم نمیشه که عشق اولم پیشم نخواهد بود
 
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
 
وقتی 13 ساله بودم عشق اولمو داشتم
هیچ کس قابل مقایسه با عزیزم نبود
و هیچ کس نمیتونست بین ما قرار بگیره و یا حتی بهتر از ما باشه
اوه اون منو دیوونه کرده بود اوه از خود بیخود شده بودم
هر روز صبح از خواب بیدارم میکرد
قلبم واسش تند تند میزد
و وقتی تو خیابون میدیدمش قلبم وا میستاد
و توی مدرسه یا توی حیاط مدرسه
اما من واقعا دلم میخواد آخر هفته ببینمش
خودش میدونه که باعث میشه هوش از سرم بپره چون خیلی فوق العاده است
و الان قلبم داره میشکنه چون همش میگم
 
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه
عزیزم عزیزم عزیزم نههههه
عزیزم عزیزم عزیزم اووه
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من
 
من رفتم آره آره آره
اوه من واقعا رفتم آره آره آره
حالا واقعا رفتم آره اره آره
حالا واقعا رفتم رفتم رفتم
رفتم
 
Postat de leila_persian_girl la Luni, 12/03/2012 - 09:45
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Baby”
Comentarii