بدرفتاری با من (Bad to Me)

Engleză

Bad to Me

If you ever leave me, I'll be sad and blue
Don't you ever leave me, I'm so in love with you
 
The birds in the sky would be sad and lonely
If they knew that I lost my one and only
They'd be sad if you're bad to me
 
The leaves on the trees would be softly sighin'
If they heard from the breeze that you left me crying
They'd be sad, don't be bad to me
 
But I know you won't leave me 'cos you told me so,
And I've no intention of letting you go,
Just as long as you let me know, you won't be bad to me
 
So the birds in the sky won't be sad and lonely,
'Cos they know I got my one and only
They'd be glad that you're not bad to me
They'd be glad that you're not bad to me,
To me, to me
 
Postat de absolutelsewhere la Marţi, 18/10/2011 - 02:32
Ultima oară editat de Higgs Boson în data Marţi, 23/06/2015 - 08:52
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

بدرفتاری با من

اگه یه روز ترکم کنی من غمگین و افسرده میشم
قرار نیست من رو ترک کنی,درسته؟من خیلی دوستت دارم
 
اگه پرنده های آسمون میدونستند که من تنها کسم رو از دست دادم
غمگین و تنها میشدند
اگه با من بدرفتاری کنی پرنده ها هم حالشون بد میشه
 
اگه برگهای روی درختها از نسیم میشنیدن که تو
من رو وقتی ترک کردی که داشتم گریه میکردم,آروم آه میکشیدند
اگه با من بدرفتاری کنی درختها هم حالشون بد میشه
 
اما میدونم که تو من رو ترک نمیکنی,خودت این رو گفتی
و من هم اصلا خیال ندارم که بذارم بری
اگه بذاری من بدونم یعنی اینکه با من بدرفتاری نمیکنی
 
اینطوری پرنده های آسمون غمگین و تنها نمیشند
چون میدونند که تنها کسم رو به دست آوردم
اونها از اینکه تو با من بدرفتاری نمیکنی خوشحال میشند
اونها از اینکه تو با من بدرفتاری نمیکنی خوشحال میشند
با من,با من
 
Postat de minuch la Vineri, 22/06/2012 - 10:01
Comentarii