دروغگوی زیبا (Beautiful Liar)

Engleză

Beautiful Liar

Ay, Ay, Ay
Nobody likes being played
Beyonce, Beyonce
Shakira, Shakira (hey)

[Beyonce] He said I'm worth it, his one desire
[Shakira] I know things about them that you wouldn't want to read about
[Beyonce] He kissed me, his one and only, (yes) beautiful Liar
[Shakira] Tell me how you tolerate the things that you just found out about

[Shakira] You never know
[Beyonce] Why are we the ones who suffer
[Shakira] I have to let go
[Beyonce] He won't be the one to cry

[Beyonce] (Ay) Let's not kill the karma
(Ay) Let's not start a fight
(Ay) It's not worth the drama
For a beautiful liar
[Shakira] Can't we laugh about it (Ha Ha Ha)
(Oh) It's not worth our time
(Oh) We can live without them
Just a beautiful liar

[Shakira] I trusted him, but when I followed you, I saw you together
[Beyonce] I didn't know about you then 'till I saw you with him again
[Shakira] I walked in on your love scene, slow dancing
[Beyonce] You stole everything, how can you say I did you wrong

[Shakira] You never know
[Beyonce] When the pain and heartbreak's over
[Shakira] I have to let go
[Beyonce] The innocence is gone

[Beyonce] (Ay) Let's not kill the karma
(Ay) Let's not start a fight
(Ay) It's not worth the drama
For a beautiful liar
[Shakira] Can't we laugh about it (Ha Ha Ha)
(Oh) It's not worth our time
(Oh) We can live without them
Just a beautiful liar

[Shakira] Tell me how to forgive you
When it's me who's ashamed
[Beyonce] And I wish could free you
Of the hurt and the pain
(Both) But the answer is simple
He's the one to blame

Beyonce Beyonce
Shakira Shakira
Beyonce Beyonce
Shakira Shakira
(Hey)

[Beyonce] (Ay) Let's not kill the karma
(Ay) Let's not start a fight
(Ay) It's not worth the drama
For a beautiful liar
[Shakira] Can't we laugh about it (Ha Ha Ha)
(Oh) It's not worth our time
(Oh) We can live without them
Just a beautiful liar

Postat de Miley_Lovato la Joi, 17/11/2011 - 12:22
Last edited by Miley_Lovato on Joi, 21/05/2015 - 22:17
See video
Try to align
traducere în Persană

دروغگوی زیبا

-
هیچ کسی دوست نداره با او بازی بشه
-

اوه، بیانسه، بیانسه
اوه، شکیرا، شکیرا
-

بیانسه : اون به من گفت که خیلی ارزشمندم، تنها آروزی و خواسته اش هستم
شکیرا : چیزایی راجع بهش میدونم که ممکنه دوست نداشته باشی بدونی
بیانسه : اون منو بوسید، اون اولین و تنها دروغگوی زیباست
شکیرا : بگو چجوری چیزایی که راجع بهش فهمیدی رو تحمل می کنی؟

شکیرا : هیچوقت نمی فهمیم بیانسه : چرا ما کسایی هستیم که (اینقدر باید) زجر بکشیم؟
شکیرا : باید بی خیالش بشم
بیانسه : اون هرگز کسی نیست که گریه کنه

هر دو با هم : بیا با سرنوشتمون نجنگیم
هر دو با هم : بیا دوباره جنگ و دعوا رو شروع نکنیم
هر دو با هم : جنگ و دعوا فایده ای نداره
هر دو با هم : برای یه دروغگوی زیبا

هر دو با هم : نمیشه اینقدر سخت نگیریم؟
-
هر دو با هم : (چون) ارزشش رو نداره براش وقت بذاریم
هر دو با هم : ما می تونیم بدون اون زندگی کنیم
هر دو با هم : فقط یه دروغگوی زیباست، همین

شکیرا : بهش اعتماد کرده بودم، ولی وقتی دنبالت اومدم شما رو با هم دیدم
بیانسه : چیزی راجع به تو نمی دونستم، تا اینکه دوباره تو رو با اون دیدم
شکیرا : داشتین با هم عاشقانه می رقصیدین که من وارد شدم
بیانسه : تو همه چیزم رو دزدیدی، (حالا)چطور می تونی بگی که سرت رو کلاه گذاشتم؟

بیانسه : هیچوقت نمی فهمیم این درد و قلب شکسته کی خوب می شه؟
شکیرا : باید بی خیالش بشم
بیانسه : معصومیت در این میان از دست رفته

هر دو با هم : بیا با سرنوشتمون نجنگیم
هر دو با هم : بیا دوباره جنگ و دعوا رو شروع نکنیم
هر دو با هم : جنگ و دعوا فایده ای نداره
هر دو با هم : برای یه دروغگوی زیبا

هر دو با هم : نمیشه اینقدر سخت نگیریم؟
-
هر دو با هم : (چون) ارزشش رو نداره براش وقت بذاریم
هر دو با هم : می تونیم بدون اون زندگی کنیم
هر دو با هم : فقط یه دروغگوی زیباست، همین

شکیرا : بگو چطور می تونم ببخشمت وقتی تنها کسی که شرمنده شده من هستم
بیانسه : آرزو داشتم بتونم تو را از غم و دردی که داری آزاد کنم
هر دو با هم : اما جوابش سادست اون تنها کسیه که سرزنش می شه
-

ای، بیانسه، بیانسه
ای، شکیرا، شکیرا
اوه، بیانسه، بیانسه
اوه، شکیرا، شکیرا
-

هر دو با هم : بیا با سرنوشتمون نجنگیم
هر دو با هم : بیا دوباره جنگ و دعوا رو شروع نکنیم
هر دو با هم : جنگ و دعوا فایده ای نداره
هر دو با هم : برای یه دروغگوی زیبا

هر دو با هم : نمیشه اینقدر سخت نگیریم؟
-
هر دو با هم : (چون) ارزشش رو نداره براش وقت بذاریم
هر دو با هم : می تونیم بدون اون زندگی کنیم
هر دو با هم : فقط یه دروغگوی زیباست، همین

Postat de sina dallal la Vineri, 20/04/2012 - 16:33
3 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
orkideh3 ani 32 de săptămâni
Guests thanked 2 times
UtilizatorPostat acum
orkideh3 ani 32 de săptămâni
5
Comentarii