Be, stjäla eller låna

Engleză

Beg, steal or borrow

You know I beg, steal or borrow
but I'll bring you love

I look at you and I see
what I've been looking for
Now it's very clear to me
We should be together
You make me feel
I could reach for the impossible
and knowing how much you care
I'll be there forever

You know I beg, steal or borrow
to give you sunny days
and in a hundred ways, I'll bring you love
You know I beg, steal or borrow
to make your garden grow
and most of all you know, I'll bring you love
Love

I always knew that the world
could be a finer place
So what if I have to wait?
Better late than never
You, you're like me
'cause you believe love makes it all worthwhile
and although we've just begun,
we'll go on forever

You know I beg, steal or borrow
to give you sunny days
and in a hundred ways, I'll bring you love
You know I beg, steal or borrow
to make your garden grow
and most of all you know, I'll bring you love
Love

You know I beg, steal or borrow
to give you sunny days
and in a hundred ways, I'll bring you love, love, love
Love, love, love

Try to align
Suedeză

Be, stjäla eller låna

Du vet att jag ber, stjäl och lånar
men jag skänker dig kärlek

Jag ser på dig och jag ser
det jag har letat efter
Nu står det klart för mig
att vi borde vara tillsammans
Du får mig att känna
att jag kan nå efter det omöjliga
och eftersom jag vet hur mycket du bryr dig
kommer jag finnas där för alltid

Du vet att jag ber, stjäl och lånar
för att ge dig soliga dagar
och på hundra sätt ska jag skänka dig kärlek
Du vet att jag ber, stjäl och lånar
för att få din trädgård att växa,
och mest av allt vet du att jag skänker dig kärlek
Kärlek

Jag visste alltid att världen
kunde vara en bättre plats
Så tänk om jag måste vänta?
Bättre sent än aldrig
Du, du är som jag,
för du tror att kärleken gör livet värt att leva
och fastän vi just börjat
ska fortsätta för alltid

Du vet att jag ber, stjäl och lånar
för att ge dig soliga dagar
och på hundra sätt ska jag skänka dig kärlek
Du vet att jag ber, stjäl och lånar
för att få din trädgård att växa,
och mest av allt vet du att jag skänker dig kärlek
Kärlek

Du vet att jag ber, stjäl och lånar
för att ge dig soliga dagar
och på hundra sätt ska jag skänka dig kärlek, kärlek, kärlek
Kärlek, kärlek, kärlek

Postat de simonsko la Joi, 03/05/2012 - 19:41
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
0
Clasificarea ta: Nimic
Comentarii