خونی که هرگز قدرتش را از دست نخواهد داد

Engleză

The Blood Will Never Lose Its Power

The blood that Jesus
Shed for me
Way back on Calvary

The blood that gives me strength
From day to day
It will never lose its power

It reaches to the
Highest mountain
It flows to the
Lowest valley

The blood that gives me strength
From day to day
It will never lose its power

It soothes my doubts
And calms my fears
And it dries all my tears

The blood that gives me strength
From day to day
It will never lose its power

It reaches to the
Highest mountain
It flows to the
Lowest valley

The blood that gives me strength
From day to day
It will never lose its power

Try to align
Persană

خونی که هرگز قدرتش را از دست نخواهد داد

خونی که مسیح در رگ هایم جاری کرد
برمیگرده به کالواری(جایی که مسیح به صلیب کشیده شد)

خونی که به من قدرت میدهد
هرروز
هرگز قدرتش را از دست نخواهد داد

به بلندترین کوه میرسه
در پست ترین دره جاری میشه

خونی که هرروز به من قدرت میده
هرگز قدرت خودش رو از دست نخواهد داد

شک و تردید هایم را تسکین میده ترس هامو آروم میکنه
و همه اشکامو خشک میکنه

Postat de firooze68 la Miercuri, 11/07/2012 - 11:18
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
0
Clasificarea ta: Nimic
Mai multe traduceri ale cântecului „The Blood Will Never Lose Its Power”
Engleză → Persană - firooze68
0
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „The Blood Will Never Lose Its Power”
Comentarii