Sönderslagen Pil (Broken Arrow)

Engleză

Broken Arrow

What do you do when you're stuck,
Because the one that you love,
Has pushed you away,
And you can't deal with the pain,
And now you're trying to fix me,
Mend what he did,
I'll find the piece that i'm missing,
But I still miss him,
I miss him, i'm missing him,
Oh I miss him, I miss him i'm missing him

And you're sitting in the front row,
Wanna be first in line,
Sitting by my window,
Giving me all your time,
You could be my hero,
If only I could let go,
But his love has still hit me,
Like a broken arrow.
Like a broken arrow.

He's the thorn in my flesh
That I can't take out
He's stealing my breath
When you're around,
And now you're trying to convince me,
He wasn't worth it,
But you can't complete me,
It's the thought that he's missing,
I miss him, I'm missing him,
Oh I miss him I miss him, i'm missing him,

And you're standing in the front row,
Wana be first in line,
Sitting by my window,
Giving me all your time,
You could be my hero,
If only I could let go,
But his love has still hit me,
Live a broken arrow,
Like a broken arrow.

What do you do
When your hearts in two places?
You feel great but you're torn inside.
You feel love but you just can't embrace it,
When you found the right one at the wrong time.

And you're
Standing in the front row,
Wanna be first in line,
Sitting by my window,
Giving me all your time,
You could be my hero,
If only I could let go,
But his love still hit me,
Like a broken arrow.
Like a broken arrow...

Postat de purplelunacy la Sâmbătă, 02/10/2010 - 16:46
See video
Try to align
traducere în Suedeză

Sönderslagen Pil

Vad gör du när du sitter fast,
För den du älskar,
Har skuffat undan dig,
Och du kan inte hantera smärtan,
Och nu försöker du fixa mig,
Reparera det han söndrade,
Jag kommer att hitta biten som fattas mig,
Men jag saknar honom fortfarande,
Jag saknar honom, jag saknar honom,
Oh jag saknar honom, jag saknar honom,
jag saknar honom

Och du sitter på första raden,
Vill vara först i kö,
Sitter vid mitt fönster,
Ger mig all din tid,
Du kunde vara min hjälte,
Om jag bara kunde släppa taget,
Men hans kärlek träffar mig fortfarande,
Som en sönderslagen pil.
Som en sönderslagen pil.

Han är törnen i min kropp
Som jag inte får bort
Han stjäl mina andetag
När du är i närheten
Och nu försöker du övertyga mig,
Att han inte var värt det,
Men du kan inte fullborda mig,
Det är tanken som han saknar,
Jag saknar honom, jag saknar honom.
Oh jag saknar honom, jag saknar honom,
jag saknar honom

Och du sitter på första raden,
Vill vara först i kö,
Sitter vid mitt fönster,
Ger mig all din tid,
Du kunde vara min hjälte,
Om jag bara kunde släppa taget,
Men hans kärlek träffar mig fortfarande,
Som en sönderslagen pil.
Som en sönderslagen pil.

Vad gör du
När ditt hjärta är på två platser?
Du känner dig fantastisk
men inuti är du sönderriven.
Du känner kärlek men du kan inte ta den till dig,
När du hittade den rätta på fel tidpunkt.

Och du
Sitter på första raden,
Vill vara först i kö,
Sitter vid mitt fönster,
Ger mig all din tid,
Du kunde vara min hjälte,
Om jag bara kunde släppa taget,
Men hans kärlek träffar mig fortfarande,
Som en sönderslagen pil...
Som en sönderslagen pil...

Postat de louise_FIN la Joi, 24/05/2012 - 14:48
Comentarii