در نیازها (fi hagat)

Arabă

fi hagat

fi hagat tet'hass we matet'alsh
win geet at'liubha
ana ma'darsh
we law en'tamil
tahaba'adi m'ana at'liubha
yib'a mayin'fash
fi hagat tet'hass we matet'alsh
tunga fil alb
we ma matbansh
waf'tal'ala tool ta'bana
ma bin tab a'oulak wala ma'oulzksh
ma'darsha'oulak
a'we heer alaya wala fagi'tni f'mara hatlih'deya
we emla'eineya ba'mil haga ana mosh'arfa
emla'eineya ba'mil haga ana mosh'arfa
ma'darsha'oulak hali ed'dunia f'ayni we'hayar fiya
law mahma kont u'rayib mini we kont u'rayib liya
ma'darsha'oulak shakl hayetna l'ana 'ayza
a"raf liwah'dak shak hayat l'ana'ayza
we'aat beyban eni skit
wehdeet wir'teet wit'awidt
mosh ma'na kida en'nak'ala tool tah'sibni eni estas'limt
we sa'at bet'hes eni'zhet
ma eni bahabi eni tayibt
matwa'zalneesh ya habibi a'oul
da ritni yaritni et'kalmt
ma'darsha'oulak hayer kol tari'et hobak liya
a'we heer alaya wala fagi'tni f'mara hatlih'deya
we emla'eineya ba'mil haga ana mosh'arfa
we emla'eineya ba'mil haga ana mosh'arfa
ma'darsha'oulak hali ed'donia f'ayni we'hayar fiya
law mahma kont u'rayib mini we kont u'rayib liya
ma'darsha'oulak shakl hayetna l'ana 'ayza
mata'raf liwah'dak shakl hayat l'ana'ayza
ma'darsha'oulak hayer kol tari'et hobak liya
a'we heer alaya (a'we heer alaya)mara hatlih'deya
we emla'eineya ba'mil haga ana mosh'arfa
a'raf liwah'dak shakl hayatna l'ana'ayza

Postat de etam la Joi, 23/12/2010 - 17:25
See video
Try to align
traducere în Persană

در نیازها

نیازهایی را احساس می کردی که نمی توانی بگویی
آمدم تا آنها را طلب کنم
(اما)نتوانستم
و اگر انها را برآورده سازی
بعد از خواستن من
دیگر فایده ای ندارد
نیازهایی را احساس می کردی که نمی توانی بگویی
قلبم را بدرد می آورد
وسخت است
و خسته میمانم
بی آنکه به تو بگویم یا نه
نمی توانم به تو بگویم
همه ی راهای دوست داشتنت را عوض کن
یا حساس باش یا با هدیه ای هیجان زده ام کنی
یا کاری را انجام دهی که انتظار ندارم
نمی توانم بگویم دنیا را در نگاهم شیرین کنی و تغییر کنی
مهم نیست که چقدر به من نزدیکی
نمی توانم به تو بگویم که چه زندگی ای می خواهم
خودت پی ببر که چه زندگی ای می خواهم
گاهی سکوت می کنم
و آرامم و می پذیرم و می گذرم
این به آن معنی نیست که باور کنی که تسلیمم
و لحظاتی گمان میکنی که ناراحتم
با این که خستگیم را پنهان می کنم
مرا در موقعیتی قرار مده عشق من
که پشیمان شوم از چیزی که نگفتم
مهم نیست که چقدر به من نزدیکی
نمی توانم به تو بگویم که چه زندگی ای می خواهم
خودت پی ببر که چه زندگی ای می خواهم
خودت پی ببر که چه زندگی ای می خواهم
مهم نیست که چقدر به من نزدیکی
نمی توانم به تو بگویم که چه زندگی ای می خواهم
خودت پی ببر که چه زندگی ای می خواهم
مهم نیست که چقدر به من نزدیکی
نمی توانم به تو بگویم که چه زندگی ای می خواهم
خودت پی ببر که چه زندگی ای می خواهم

Postat de masih la Sâmbătă, 20/08/2011 - 20:39
8 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Sabi871 an 11 săptămâni
Guests thanked 7 times
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „fi hagat”
UtilizatorPostat acum
mahsa4 ani 14 săptămâni
5
Comentarii