خط پایان (finish line)

Engleză

finish line

Chorus:
Our time has been running out,
And there ain’t no way to catch it now
Let's say goodbye and walk it out
Was I hard to love?
Cause I just can’t seem to find enough,
I think this is the end of us,
Finish line
Yeah, yeah, yeah

Separation, you and me and,
Everything that you say is turning me.
Future's blinding your eyes dying,
Inside your heart is cold

And I think we should face it,
We've both been complacent,
There's no point tryin'a save it,
And boy lets not deny it,
We haven't been trying, through with all the crying

Chorus:
Our time has been running out,
And there ain’t no way to catch it now
Just say goodbye and walk it out
Was I hard to love?
Cause I just can’t seem to find enough,
I think this is the end of us.
Finish line
Yeah, yeah, yeah

long time coming, we've been fronting
lets not fake this... any longer now
we should let go,turn back, walk a way and
leave this all behind

and i think we should face it,
We've both been complacent,
There's no point tryin'a save it,
And boy lets not deny it,
We haven't been trying, through with all the crying

Chorus:
Our time has been running out,
And there ain’t no way to catch it now
Just say goodbye and walk it out
Was I hard to love?
Cause I just can’t seem to find enough,
I think this is the end of us.
Finish line
Yeah, yeah, yeah
Finish line
yeah,yeah,yeah

the light is fading,
and I'm heading to the darkness baby
memories falling apart
i cant keep holding
see my arms don't seem to let me
gotta use my head not my heart!

Postat de Olechka Zelinskaya la Vineri, 02/12/2011 - 13:27
Try to align
traducere în Persană

خط پایان

زمان ما داره به اتمام می رسه
و هیچ راهی برای نگه داشتنش نداریم
اجازه بده خداحافظی کنیم و بریم
سخت بود که دوستم داشته باشی؟
چون من به نظر نمی رسید که زیاد دم دست باشم
فکر کنم که این آخر ماست
خط پایان

جدایی ، تو و من و
هرچیزی که بگی داره منو متحول می کنه
آینده داره چشمای تورو کور میکنه
و درون قلب تو سرده

و فکر می کنم که باید باهاش روبرو بشیم
ما هردو از خود راضی بودیم
و هیچی برای حفظ کردن نداریم
و پسر بیا انکارش نکنیم
ما با همه این گریه کردنا هیچ تلاشی نکردیم

زمانمون داره تموم میشه
و هیچ راهی وجود نداره که نگهش داریم
فقط بگو خداحافظ و برو
سخت بود که منو دوست داشته باشی؟
چون من انقدر ها ساده به دست نمی اومدم
فکر کنم که این آخر ماست
خط پایان

مدت زمان زیادی سپری شد و ما در حال برخورد بودیم
بیا دیگه بیشتر از این وانمود نکنیم
بهتره بریم ، برگرد ، برو و تمام گذشته رو رها کن

و فکر می کنم که باید باهاش روبرو بشیم
ما هردو از خود راضی بودیم
و هیچی برای حفظ کردن نداریم
و پسر بیا انکارش نکنیم
ما با همه این گریه کردنا هیچ تلاشی نکردیم

زمانمون داره تموم میشه
و هیچ راهی وجود نداره که نگهش داریم
فقط بگو خداحافظ و برو
سخت بود که منو دوست داشته باشی؟
چون من انقدر ها ساده به دست نمی اومدم
فکر کنم که این آخر ماست
خط پایان
آره
خط پایان

روشنایی داره محو میشه
و من دارم به سمت تاریکی میرم
خاطرات دور ریخته میشن
نمیتونم نگهشون دارم
نگاه کن بازوهام تواناییش رو نداره
میخوام از منطقم تبعیت کنم نه از احساسم

Postat de sungirl_u la Sâmbătă, 11/08/2012 - 11:55
1 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Armageddon683 ani 15 săptămâni
Comentarii