کمکم کن پرواز کنم (Hilf mir fliegen)

traducere în Persană

کمکم کن پرواز کنم

اینجا جایی فرود آمدم
نمی توانم به تو بگویم که هستم
خاطراتم را از دست داده ام
تصاویر(در ذهنم)بی معنی اند
مرا برگردان،به خانه برگردان
نمی توانم به تنهایی از ایجا بروم
 
بیا و کمکم کن پرواز کنم
بالهایت را به من ببخش
من آنها را به ازای دنیا عوض کردم
با همه چیزی که مرا اینجا نگه می دارد
آنها را امشب عوض کردم
با هر آنچه که دارم
 
همه ی دروغ ها را به من بگو
مرا به این باور برسان(که درغ بودند)
وگر نه دیگر نمی توانم نفس بکشم
و این سکوت مرا کر می کند
تنها دیوارهای خاکستری و بدون نور
همه چیز اینجا بدون من است
 
نمی توانم خودم را اینجا پیدا کنم
دیگر خودم را نمی توانم تشخیص دهم
بیا و مرا از اینجا ببر
می خواهم همه چیز را برای این بدهم
من در فکر سفر هستم
می خواهم برگردم
(اما)فاصله در حال زیاد شدن است
با هر لحظه
 
Postat de masih la Joi, 18/08/2011 - 23:16
3 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
tina_alfideh4 ani 39 de săptămâni
Guests thanked 2 times
Germană

Hilf mir fliegen

Ich bin hier irgendwo gelandet
Kann nicht mehr sagen, wer ich bin
Hab die Erinnerung verloren
Die Bilder ergeben keinen Sinn
Bring mich zurück, bring mich nach Haus
Ich schäff's nicht allein hier raus
 
Komm und hilf mir Fliegen
 

Mai multe

UtilizatorPostat acum
tina_alfideh4 ani 39 de săptămâni
5
mahsa5 ani 31 de săptămâni
5
Comentarii