من می خوام تو منو عاشق کنی (I Wanna Be Loved by You)

من می خوام تو منو عاشق کنی

Versiuni: #1#2

من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم
من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم

Postat de Shermineh la Duminică, 05/08/2012 - 13:20
Originală:
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Engleză

I Wanna Be Loved by You

Video Lyrics
See video
Mai multe traduceri ale cântecului „I Wanna Be Loved by You”
Engleză → Persană - Shermineh
Comentarii
Hafez     Ianuarie 25th, 2013

aali boud... mer30!