میشم (خواهم بود) [ I Will Be ]

Engleză

I Will Be

There’s nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me
All the pain the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know how far you’d go
I know I let you down but it's not like that now
This time I’ll never let you go
 
I will be all that you want and get myself together
Cause you keep me from falling apart
All my life I’ll be with you forever
To get you through the day and make everything OK
 
I thought that I had everything I didn’t know what life could bring
But now I see honestly
You're the one thing I got right
The only one I let inside
Now I can breathe 'cause you're here with me
And if I let you down I’ll turn it all around
Cause I would never let you go
 
I will be all that you want and get myself together
Cause you keep me from falling apart
All my life I’ll be with you forever
To get you through the day and make everything OK
 
Cause with out you I can’t sleep
I’m not gonna ever ever let you leave
You’re all I got
You’re all I want
Yeah
And without you I don’t know what I’d do
I could never ever live a day with out you
Here with me do you see you're all I need
 
And I will be all that you want and get myself together
Cause you keep me from falling apart
All my life (my life) I will be with you forever
To get you through the day and make everything OK
 
I will be (I’ll be) all that you want and get myself together
Cause you keep me from falling apart
And all my life you know I will be with you forever
To get you through the day and make everything OK
 
Postat de Miley_Lovato la Vineri, 16/12/2011 - 18:32
Ultima oară editat de Miley_Lovato în data Marţi, 25/06/2013 - 13:46
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

میشم (خواهم بود)

دیگه نمیتونم چیزی بهت بگم
حتی کاری نیست که با انجام دادنش بذارم ببینی
چقدر برای من ارزشمندی
تموم اون رنج و تموم اشکهایی که ریختم
هنوز هم خداحافظی نمیکنی ولی میدونم که چقدر دور میشی
میدونم که ناامیدت کردم اما حالا دیگه اینطور نیست
امکان نداره این بار بذارم بری
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
فکر میکردم همه چیز دارم چون نمیدونستم که چه اتفاقهایی ممکنه پیش بیاد
اما راستش رو بخوای حالا میفهمم
تو تنها چیز توی زندگی منی که سر جای خودت هستی
تنها کسی که اجازه دادم با من صمیمی بشه
حالا می تونم نفس بکشم چون تواینجایی,با من!
اگه نا امیدت میکنم,)نگران نباش چون)خودم همه چیز رو درست میکنم
چون نمیذارم بری
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
چن بدون تو خوابم نمی بره
حتی فکرشم نکن که بذارم بری
من فقط تو رو دارم
من فقط تو رو میخوام
آره!
بدون تو نمیدونم باید چی کار کنم
حتی نمیتونم یه روز بدون تو دووم بیارم
اینجا با منی,میبینی؟من فقط به تو نیاز دارم
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
من همونی میشم که تو میخوای و حواسم رو جمع میکنم
چون تو من رو از نابودی حفظ میکنی
تا آخر عمرم با تو میمونم,تو همه ی زندگی منی
تا تو رو پیش خودم نگه دارم و همه ی مشکلات رو حل کنم
 
Postat de minuch la Miercuri, 09/05/2012 - 17:19
Adaugat ca răspuns la cererea Armageddon68
Comentarii