زنده خواهم ماند (I Will Survive)

Engleză

I Will Survive

 
At first I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live
Without you by my side
But then I spent so many nights
Thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
 
So now you're back from outer space
I just walked in to find you here
With that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second
You'd be back to bother me
 
(Chorus)
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome any more
Weren't you the one
Who tried to hurt me with goodbye?
You think I'd crumble
You think I'd lay down and die
Oh no, not I
I will survive!
Oh and as long as I know how to love
I know I'll stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give
And I'll survive
I will survive
 
Hey, hey
 
It took all the strength I had
Not to fall apart
Kept tryin' hard to mend the pieces
Of my broken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
 
And you see me
Somebody new
I'm not that chained-up little person
Still in love with you
 
And so you feel like droppin' in
And just expect me to be free
Now I'm saving all my loving
For someone who is loving me
 
(Chorus x2)
 
It took all the strength I had
Not to fall apart
Kept tryin' hard to mend the pieces
Of my broken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
 
And you see me
Somebody new
I'm not that chained-up little person
Still in love with you
 
And so you feel like droppin' in
And just expect me to be free
Now I'm saving all my loving
For someone who is loving me
 
(Chorus)
 
Postat de citruswind la Miercuri, 02/11/2011 - 22:52
Last edited by Zolos on Sâmbătă, 28/01/2017 - 14:21
videoem: 
Align paragraphs
traducere în Persană

زنده خواهم ماند

Versiuni: #1#2
آن اوایل، می ترسیدم
مثل سنگ شده بودم
 
فکر می کردم وقتی کنارم نباشی،
نمی توانم رنده بمانم
 
اما شب های زیادی را پشت سر گذاشتم
و درباره ی این که چگونه مرا به اشتباه انداختی، فکر کردم
 
پس از آن، قوی شدم
و یاد گرفتم چگونه تنها بمانم
 
و وقتی از دوردست ها برگشتی
 
آمدم تا تو را ببینم
ولی با نگاه غمگینت مواجه شدم
 
آن قفل های لعنتی را باید عوض می کردم!
باید کلید هایت را می گرفتم!
 
برای یک بار هم که شده، باید می دانستم که
برگشته ای تا آزارم بدهی
 
همین حالا برو بیرون
همین حالا برگرد
چون این جا دیگر کسی به تو خوش آمد نمی گوید
 
تو همان کسی هستی که می خواست با خداحافظی، به من صدمه بزند؟
فکر می کنی فرو ریخته ام؟
یا که فکر می کنی ( بدون تو ) مرده ام؟
 
نه! زنده می مانم
از زمانی که یاد گرفته ام چگونه عشق بورزم،
می دانم که زنده خواهم ماند
 
تمام هستی ام را وقف زندگی کرده ام
با تمام وجود عشق ورزیده ام
و زنده خواهم ماند
 
برای این که از هم گسسته نشوم،
تمام زورم را زدم
 
سخت تلاش کردم
تا قلب شکسته ام را مداوا کنم
 
و شب های زیادی را سپری کردم
در حالی که برای خودم تاسف می خوردم
 
عادت داشتم گریه کنم
اما حالا سرم را بالا می گیرم
 
و تو مرا می بینی
که تغییر کرده ام
 
من آن فرد مقید و محقر نیستم
که همچنان به تو عشق می ورزد
 
و حالا احساس می کنی که رها شده ای
و از من انتظار داری که با کس دیگری نباشم
 
ولی من تمام عشقم را برای کسی نگه داشته ام،
که عاشقم باشد
 
همین حالا برو بیرون
همین حالا برگرد
چون این جا دیگر کسی به تو خوش آمد نمی گوید
 
تو همان کسی هستی که می خواست با خداحافظی، به من صدمه بزند؟
فکر می کنی فرو ریخته ام؟
یا که فکر می کنی ( بدون تو ) مرده ام؟
 
نه! زنده می مانم
از زمانی که یاد گرفته ام چگونه عشق بورزم،
می دانم که زنده خواهم ماند
 
تمام هستی ام را وقف زندگی کرده ام
با تمام وجود عشق ورزیده ام
و زنده خواهم ماند
 
Postat de edris1000 la Joi, 05/01/2012 - 19:04
Comentarii