als iedereen er om gaf (If Everyone Cared)

traducere în Olandeză

als iedereen er om gaf

Als iedereen er om gaf
 
Van onder de bomen, bekijken we de hemel
Sterren verwarren met satelieten
Ik had nooit gedrrom dat je de mijne zou zijn
Maar nu zijn we hier, we zijn hier vanacht
 
Zingend Amen ik, ik leef
 
Als iedereen er om gaf, en niemand huilde
Als iedereen lief had, en niemand loog
Als iedereen deelde en hun trots doorslikte
Dan zouden we de dag zien...
Dat er niemand stierf
 
En ik zing
Amen ik, ik leef
 
En in de lucht de vuurvliegjes
Ons enige licht in het paradijs
We zullen de wereld laten zien dat ze fout zaten
En ze allemaal leren samen te zingen
 
Zingend Amen ik, ik leef
 
En terwijl we onder de sterren liggen
Realizeren we ons hoe klein we zijn
Als zij konden liefhebben als jij en ik
Verbeeld hoe de wereld dan zou zijn
 
Als iedereen er om gaf, en niemand huilde
Als iedereen lief had, en niemand loog
Als iedereen deelde en hun trots doorslikte
Dan zouden we de dag zien...
Dat er niemand stierf
Er niemand stierf...
 
Postat de honema la Marţi, 17/04/2012 - 17:03
Comentariile autorului:

Learn from this song people
leer van dit liedje mensen

1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Engleză

If Everyone Cared

From underneath the trees, we watch the sky
Confusing stars for satellites
I never dreamed that you'd be mine
But here we are, we're here tonight
 
Singing Amen, I, I'm alive
 
If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died
 
And I'm singing
Amen I, I'm alive
 
And in the air the fireflies
Our only light in paradise
We'll show the world they were wrong
And teach them all to sing along
 
Singing Amen, I, I'm alive
 
And as we lie beneath the stars
We realize how small we are
If they could love like you and me
Imagine what the world could be
 
If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died
When nobody died...
 
Postat de pocsolya la Miercuri, 23/12/2009 - 15:20
Last edited by Fary on Miercuri, 03/06/2015 - 19:41
Comentarii