Svetot e sepak mal (Светот е сепак мал) [ It's A Small World After All ]

Engleză

It's A Small World After All

It's a world of laughter
A world of tears
It's a world of hopes
And a world of fears
There's so much that we share
That it's time we're aware
It's a small world after all

It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small, small, small, small world

There is just one moon
And one golden sun
And a smile means
Friendship to every one
Though the mountains divide
And the oceans are wide
It's a small world after all

It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small, small world

It's a world of laughter
A world of tears
It's a world of hopes
And a world of fears
There's so much that we share
That it's time we're aware
It's a small world, small world after all

Postat de Manny la Miercuri, 28/01/2009 - 03:08
Try to align
traducere în Macedoneană

Svetot e sepak mal (Светот е сепак мал)

Ова е свет на смеата
Свет на солзи
Ова е свет на надеж
И свет на стравови
Имаме толку многу заеднички работи
Што дојде време да станеме свесни
Дека светот е сепак мал

Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Светот е сепак мал, мал, мал, мал

Има само една Месечина
И едно златно Сонце
И една насмевка значи
Пријателство за сите
Низ божеството на планините
И океаните се ширни
Светот е сепак мал

Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Сепак, светот е мал, мал

Ова е свет на смеата
Свет на солзи
Ова е свет на надеж
И свет на стравови
Имаме толку многу заеднички работи
Што дојде време да станеме свесни
Дека светот е сепак мал

Postat de ivank23 la Luni, 25/06/2012 - 14:24
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Comentarii