هیچ کس مثل تو نشد (Kimse Olmadı Senin Gibi)

Turcă

Kimse Olmadı Senin Gibi

 

Zaman geçti arkamdan
Kimseler bilmez ki
Sığmıyor mumlar artık
Doğum günü pastama

Üzerime bastıkça
Bastıkça yükseldi
Bir armağan oldun her yıl
İpsiz bir uçurtma

Hiç kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek
İsterdim kalmasın kaldığı gibi
Ama ''amalar'' yasak bize
''Keşkeler'' kilitli

Kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse olmadı

Dikişlerim sağlam
Kimseler bilmez ki
Nasıl kanar içim
Saklar yüzüm
Üzerime bastıkça
Bastıkça yükseldi
Bilirim gitmez her şey
Geldiği gibi

Hiç kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse gelmedi bilirim gelmeyecek
İsterdim kalmasın kaldığı gibi
Ama ''amalar'' yasak bize
''Keşkeler'' kilitli

Kimse olmadı senin gibi
Hiç kimse olmadı

Postat de OzzyOzdmr la Vineri, 30/03/2012 - 13:20
Try to align
traducere în Persană

هیچ کس مثل تو نشد

Versiuni: #1#2

زمان از پشت سرم رد شد
هیچ کس نمی فهمه
دیگه شمعهاجا نمیشن
رو کیک تولدم
درحالی قدم رومن گذاشت
بالا رفت
هر سال یه هدیه شدی برام
مث یه بادبادک بی نخ
هیچ کس مث تو نشد
میچ کس مث تو نیومده و نخواهد اومد میدونم
میخواستم نمونه اونطور که هست
اما "اما"ها برایما ممنوعه
و"کاشکی" ها قفل شده
کسی مث تو نشد
هیچ کس نشد
خیلی محکم دوخته شدم
هیچ کس نمی فهمه
نمی دونی چطور درونم خون میگریه
و صورتم (غم رو)پنهان میکنه
درحالی قدم رومن گذاشت
بالا رفت
میدونم هیچ چیز همونطور که اومده
نمیره
هیچ کس مث تو نشد
میچ کس مث تو نیومده و نخواهد اومد میدونم
میخواستم نمونه اونطور که هست
اما "اما"ها برایما ممنوعه
و"کاشکی" ها قفل شده
کسی مث تو نشد
هیچ کس نشد

Postat de nedmavi la Luni, 16/07/2012 - 15:12
7 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
haniye52 ani 30 de săptămâni
Guests thanked 6 times
Comentarii