سادگی تو (La Tua Semplicità)

traducere în Persană

سادگی تو

بودن در مقابل تو
نگاه کردن با این چشمانم
که می گرابند به
مسیر ستارگان
چشمانی غافل از او
که خاموش در درون سلطنت می کند
از خودش از ستارگان
نوری بی حد و حصر خواهد گرفت
فکر می کنم به روزی که
اینگونه پر خواهد بود از
شگفت از
سادگی تو
که جهان را در دست نگه می دارد
و ادامه خواهد داشت
در زندگانی اینجا
و فراتر
پلک هایم را خواهم بست
در مقابل تابش نور
کمتر خواهم فهمید
بیشتر اعتقاد خواهم داشت
کاری کن باز کنم چشمان بسته ام را
که تو بتوانی بگنجانی
در تندبادت
نفسی کوچک از روح را
فکر می کنم به روزی که
اینگونه پر خواهد بود از
شگفت از
سادگی تو
که جهان را در دست نگه می دارد
و ادامه خواهد داشت
و به سلامت اینجا زندگی خواهد کرد
 
Postat de Delarammir la Luni, 16/07/2012 - 15:32
Videoclip:
10 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
Guest1 an 32 de săptămâni
SardareGhalbha4 ani 29 de săptămâni
AliPishgoo4 ani 30 de săptămâni
Nightingale4 ani 35 de săptămâni
Guests thanked 6 times
5
Clasificarea ta: Nimic Media: 5 (2 votes)
Italiană

La Tua Semplicità

Stare qui davanti a te
Guardare con questi occhi miei
In cui convergono
Le stellari vie
Occhi ignari di colui
Che silenzioso regna in voi
Da sé, dalle stelle
Luce sconfinata prenderà
 

Mai multe

Videoclip:
Mai multe traduceri ale cântecului „La Tua Semplicità”
Italiană → Persană - Delarammir
5
Idioms from "La Tua Semplicità"
UtilizatorPostat acum
AliPishgoo4 ani 30 de săptămâni
5
Nightingale4 ani 35 de săptămâni
5
Comentarii
Nightingale     Iulie 17th, 2012

پلک هایم را خواهم بست
در مقابل تابش نور
کمتر خواهم فهمید
بیشتر اعتقاد خواهم داشت

... Pure perfection!!!! Tnx!! Smile

Delarammir     Iulie 21st, 2012

you're welcome dear Nooshin Smile

sanaz     Iulie 21st, 2012

hi,dear delaram
tnx:)

Delarammir     August 4th, 2012

You're welcome Sanaz jan

AliPishgoo     August 26th, 2012
5
barsiscev     Aprilie 27th, 2013

Delaram, I've reformatted the source text, please correct your translation, if you want.