زندگی زیبا (La Vie En Rose)

Franceză

La Vie En Rose

 
Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouche
De l’homme auquel j’appartiens
 
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
 
Il me dit des mots d’amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
 
Il est entré dans mon coeur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
 
C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie
 
Et dès que je l’aperçois
Alors je sens en moi
Mon coeur qui bat
 
Des nuits d’amour à plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins s’effacent
Heureux, heureux à en mourir
 
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
 
Il me dit des mots d’amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
 
Il est entré dans mon coeur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
 
C’est toi pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie
 
Et dès que je l’aperçois
Alors je sens en moi
Mon coeur qui bat
 
Last edited by Future Dr. Juanita on Miercuri, 11/11/2015 - 11:56
See video
Align paragraphs
traducere în Persană

زندگی زیبا

Versiuni: #1#2
چشمان خیره ای که برای من است
خنده ای که محو شده بر لبهایش
اینجا عکس بدون تغییری است
از مردی که به او تعلق دارم
 
هنگامی که مرا در آغوشش گرفت
به آرامی با من صحبت کرد
زندگی را زیبا دیدم
 
با من عاشقانه سخن می گفت
کلمات هر روز
و ان ها در من چیزی ایجاد می کردند
 
او به قلبم وارد شد
جای شادی ها
که درک می کنم دلیل(اینکه)
 
او برای من است،من برای او هستم در تمام زندگیم
او به من گفت،قسم می خورد برای آن در زندگی
 
و آنها که توجه می کنم
حالا درونم را احساس می کنم
قلبم می تپد
 
شب های عشق پایانی ندارند
به بزرگ ترین شادی ها تبدیل می شود
درد ها و رنج ها دور می شوند
شادی،آنقدر که می توانست بکشد
 
هنگامی که مرا در آغوشش گرفت
به آرامی با من صحبت کرد
زندگی را زیبا دیدم
 
با من عاشقانه سخن می گفت
کلمات هر روز
و ان ها در من چیزی ایجاد می کردند
 
او به قلبم وارد شد
جای شادی ها
که درک می کنم دلیل(اینکه)
 
او برای من است،من برای او هستم در تمام زندگیم
او به من گفت،قسم می خورد برای آن در زندگی
 
و آنها که توجه می کنم
حالا درونم را احساس می کنم
قلبم می تپد
 
Postat de masih la Joi, 22/09/2011 - 00:36
thanked 21 times
UtilizatorÎnainte cu
Hamidreza Ardakani2 ani 14 săptămâni
afra3 ani 25 de săptămâni
nazi_mg3 ani 37 de săptămâni
Guest4 ani 20 de săptămâni
Guests thanked 17 times
Mai multe traduceri ale cântecului „La Vie En Rose”
Franceză → Persană - masih
5
UtilizatorPostat acum
4 ani 20 de săptămâni
5
Comentarii
afra     Noiembrie 26th, 2012

mercccccci! c'est parfait! Wink