Láskavá túžba (Love Lust)

Engleză

Love Lust

Never let a woman go even when you know she can always be replaced.
She can always be replaced.
Oh, lust only grows like anger and revenge or beauty comes and goes but love stays until the end.
 
I wrote you a song Mississippi Isabel
I even sent you flowers when you felt ill
You've the strength of the Greeks
You are god's masterpiece
You are every triumph, every victory
I believe in every breath you breathe.
 
And I always imagined you'd be by my side
Whether I'm hiding in the city or tearing through the wild
You're only an older noose on my throat
If your beauty is a fortress then my love will be the boat.
Oh, fall in love with her. Fall in love with you, I must.
 
I'll consume every part of you to indulge my love lust.
 
Never let a woman go even when you know she can always be replaced.
She can always be replaced.
Oh, lust only grows like anger and revenge or beauty comes and goes but love stays until the end.
 
Never let a woman go even when you know
 
Whether a flower in my hand or a gun in my hand, I'd give it all up for your hand in my hand.
For the sun on my skin as the morning begins, id die in the dark just to feel your skin on my skin.
 
Never let a woman go even when you know
 
Your soul
Your love
Your blood
Treasure every beating heart that sets your soul on fire.
Love will set your soul on fire.
 
Postat de Domi Nika la Vineri, 16/12/2011 - 15:08
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Slovacă

Láskavá túžba

Nikdy nedovoľ žene odísť ,aj keď vieš ,že by sa vždy dala nahradiť.
Vždy by sa dala nahradiť.
Oh ,žiadostivosť iba rastie ako hnev a odveta alebo krása prichádza a odchádza ale láska zostáva až dokonca.
 
Napísal som ti pieseň Mississippi Isabel
Taktiež poslal kvety keď si bola chorá
Ty más výbušnosť Grékov
Ty si božské veľdielo
Ty si každý triumf, každé víťazstvo
Ja v to verím každým tvojím nádychom
 
A vždy som si predstavoval, že budeš po mojom boku
Hocikedy keď sa skrývam v meste alebo pretrhávam cez divočinu
Si iba stará slučka na mojom krku
Keď tvoja krása je pevnosť, potom moja láska je loď
Oh ,ja som sa do nej zaľúbil. Zaľúbil do teba, musel som.
 
Strávim každú časť s tebou aby som sa oddal svojej láskavej túžbe.
 
Nikdy nedovoľ žene odísť ,aj keď vieš ,že by sa vždy dala nahradiť.
Vždy by sa dala nahradiť.
Oh ,žiadostivosť iba rastie ako hnev a odveta alebo krása prichádza a odchádza ale láska zostáva až dokonca.
 
Nikdy nedovoľ žene odísť ,aj keď vieš
Či kvetina v mojej ruke alebo zbraň v mojej ruke,dal by som všetko pre tvoju ruku na mojej ruke
Pre slnko na mojej koži ako ranný začiatok,umrel by som v tme iba aby som cítil tvoju kožu na mojej koži
 
Nikdy nedovoľ žene odísť ,aj keď vieš
 
Tvoju duša
Tvoju láska
Tvoju krv
Zúročuje každý tlkot srdca ,ktorý položí tvoju dušu do ohňa
Láska ti položí dušu do ohňa
 
Postat de Domi Nika la Vineri, 16/12/2011 - 16:48
Comentariile autorului:

Moja naj Regular smile

Comentarii