بدبختی (Misery)

traducere în Persană

بدبختی

Oh yeah
Oh yeah
 
خیلی میترسم بشکنمش
چون شایدتو نذاری هیچوقت جوش بخوره
ومن برات صدها نامه نوشتم
که هیچوقت ارسالشون نمیکنم
بعضی وقتها این زخمها
خیلی ازاون چیزی که به نطر میرسن عمیقترن
توبهتره پنهان بشی ومن هم بهتره به حال خودشون رهاشون کنم
 
پس بذار که باشم تامن هم تو رو به ازادی برسونم
 
من دارم عذاب میکشم
هیچ کس هم نیست که بتونه ارومم کنه
چرا جوابمو نمیدی؟
سکوت داره به ارومی منو میکشه
 
دختر تو واقعا منو گیر انداختی
واقعا منو گیر انداختی
حالامیخوام تو رو پس بگیرم
قراره توروپس بگیرم
 
پوست بانمک ات واینکه چطور بامال من مخلوط میشه
حسی که داره
اینکه کاملا به یکی وابسته باشی
اینجوری نبود که اهمیت ندم اینو نمیدونستم
 
پس بذار که باشم تامن هم تو رو به ازادی برسونم
 
من دارم عذاب میکشم
هیچ کس هم نیست که بتونه ارومم کنه
چرا جوابمو نمیدی؟
سکوت داره به ارومی منو میکشه
 
دختر تو واقعا منو گیر انداختی
واقعا منو گیر انداختی
حالامیخوام تو رو پس بگیرم
قراره توروپس بگیرم
 
تو میگی که اعتمادت کم شده
واحتمال این هست که اشتباه کنی
تو منو بیدارودرانتظارخورشید نگه میداری
من افسرده وگیجم.خیلی ازت دورم
من دارم به اونجا میرسم اهمیت نمیدم تاکجا باید اواره باشم
 
چیکار چیکار میخوای باهام بکنی؟
چرا چراجوابمو نمیدی؟
چیکار چیکار میخوای باهام بکنی؟
چرا چراجوابمو نمیدی؟
 
من دارم عذاب میکشم
هیچ کس هم نیست که بتونه ارومم کنه
چرا جوابمو نمیدی؟
سکوت داره به ارومی منو میکشه
 
دختر تو واقعا منو گیر انداختی
واقعا منو گیر انداختی
حالامیخوام تو رو پس بگیرم
قراره توروپس بگیرم
 
Postat de tiara la Marţi, 24/04/2012 - 19:34
3 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
Armageddon684 ani 47 de săptămâni
Guests thanked 2 times
Engleză

Misery

Oh yeah
Oh yeah
 
So scared of breaking it
That you won't let it bend
And I wrote two hundred letters
I will never send
Sometimes these cuts are
 

Mai multe

Comentarii