در محدوده ی من (In my place)

traducere în Persană

در محدوده ی من

در محدوده ی من، در محدوده ی من
 
مسیر هایی بودند که نمی توانستم تغییرشان دهم
 
من گم شده بودم، بله!
 
من گم شده بودم، من گم شده بودم
 
به دنبال مسیری رفتم که نباید می رفتم
 
من گم شده بودم، بله!
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
تا کی باید برای او هزینه بپردازی؟
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
من ترسیده بودم، من ترسیده بودم
 
خسته بودم و آمادگی نداشتم
 
ولی منتظرت ماندم
 
اگر بروی، اگر بروی
 
من را تنها و به حال خودم بگذاری،
 
باز هم منتظرت می مانم
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
تا کی باید برای او هزینه بپردازی؟
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
خواهش می کنم...
 
بیا و برای من بخوان
 
برای من...
 
بیا و این ترانه را بخوان
 
بیا و همین حالا این ترانه را بخوان
 
بیا و این ترانه را بخوان
 
در محدوده ی من، در محدوده ی من
 
مسیر هایی بودند که نمی توانستم تغییرشان دهم
 
من گم شده بودم، بله!
 
Postat de edris1000 la Luni, 16/01/2012 - 18:13
3 (de) mulțumiri
Guests thanked 3 times
Engleză

In my place

In my place, in my place
Were lines that I couldn't change
I was lost, oh yeah
 
I was lost, I was lost
Crossed lines I shouldn't have crossed
I was lost, oh yeah
 

Mai multe

UtilizatorPostat acum
maëlstrom5 ani 8 săptămâni
5
Comentarii