در محدوده ی من (In my place)

Engleză

In my place

In my place, in my place
Were lines that I couldn't change
I was lost, oh yeah
 
I was lost, I was lost
Crossed lines I shouldn't have crossed
I was lost, oh yeah
 
Yeah, how long must you wait for it?
Yeah, how long must you pay for it?
Yeah, how long must you wait for it?
Oh for it
 
I was scared, I was scared
Tired and underprepared
But I'll wait for you
 
If you go, if you go
And leave me down here on my own
Then I'll wait for you
 
Yeah, how long must you wait for it?
Yeah, how long must you pay for it?
Yeah, how long must you wait for it?
Oh for it, yeah
 
Singin' please, please, please
Come back and sing to me
To me, me
Come on and sing it out! now, now!
Come on and sing it out! To me, me
Come back and sing
 
In my place, in my place
Were lines that I couldn't change
And I was lost, oh yeah
Oh yeah..
 
Postat de maëlstrom la Vineri, 19/02/2010 - 20:41
Ultima oară editat de Green_Sattva în data Joi, 30/06/2016 - 19:16
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

در محدوده ی من

در محدوده ی من، در محدوده ی من
 
مسیر هایی بودند که نمی توانستم تغییرشان دهم
 
من گم شده بودم، بله!
 
من گم شده بودم، من گم شده بودم
 
به دنبال مسیری رفتم که نباید می رفتم
 
من گم شده بودم، بله!
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
تا کی باید برای او هزینه بپردازی؟
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
من ترسیده بودم، من ترسیده بودم
 
خسته بودم و آمادگی نداشتم
 
ولی منتظرت ماندم
 
اگر بروی، اگر بروی
 
من را تنها و به حال خودم بگذاری،
 
باز هم منتظرت می مانم
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
تا کی باید برای او هزینه بپردازی؟
 
تا کی باید منتظرش بمانی؟
 
خواهش می کنم...
 
بیا و برای من بخوان
 
برای من...
 
بیا و این ترانه را بخوان
 
بیا و همین حالا این ترانه را بخوان
 
بیا و این ترانه را بخوان
 
در محدوده ی من، در محدوده ی من
 
مسیر هایی بودند که نمی توانستم تغییرشان دهم
 
من گم شده بودم، بله!
 
Postat de edris1000 la Luni, 16/01/2012 - 18:13
Comentarii