Narkotik (Наркотик) [ Narcotic ]

Engleză

Narcotic

So you face it with a smile.
There is no need to cry
For a trifle's more than this.
 
Will you still recall my name?
And the month it all began
Will you release me with a kiss?
 
Have I tried to draw the veil?
If I have - how could I fail?
Did I fear the consequence?
 
Dazed by careless words,
Cosy in my mind.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
Now you shaped that liquid wax
Fit it out with crater cracks
Sweet devotion, my delight.
 
Oh, you're such a pretty one,
And the naked thrills of flesh and skin
Would tease me through the night.
 
Now I hate to leave you bare.
If you need me I'll be there,
Don't you ever let me down.
 
Dazed by careless words,
Cosy in my mind.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
And I touched your face,
Narcotic mind from lazed Mary-Jane.
 
And I called your name,
Like an addicted to cocaine
calls for the stuff he'd rather blame.
 
And I touched your face,
Narcotic mind from lazed Mary-Jane.
 
And I called your name,
My cocaine...
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
I don't mind,
I think so,
I will let you go.
 
I don't mind...
 
Postat de turcanin la Duminică, 04/12/2011 - 04:20
Ultima oară editat de Miley_Lovato în data Luni, 27/02/2017 - 09:22
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Macedoneană

Narkotik (Наркотик)

Се соочуваш со тоа со насмевка.
Нема потреба да плачеш
затоа што и најмалото е повеќе од ова.
 
Дали сéуште ќе се сеќаваш на моето име?
И месецот кога сé почна,
дали ќе ме ослободиш со бакнеж?
 
Дали пробав да скријам?
Ако пробав - како можев да не успеам?
Дали се исплашив од последиците?
 
Зашеметен од безгрижни зборови,
Топло во умот.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Сега ти го обликува тој течен восок,
го подеси со кратерски пукнатини,
слатка посветеност, мое задоволство.
 
Ох, толку си убава,
и голите морници на месо и кожа
би си играле со мене за време на ноќта.
 
Сега мразам да те оставам гола.
Ако ти требам ќе бидам таму,
немој никогаш да ме извисиш.
 
Зашеметен од безгрижни зборови,
Топло во умот.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
И ти го допрев лицето,
наркотичен ум од мрзлива мари(ху)ана.
 
И го повикав твоето име,
како зависен од кокаин
кој ги повикува работите кои би ги обвинувал.
 
И ти го допрев лицето,
наркотичен ум од мрзлива мари(ху)ана.
 
И го повикав твоето име,
мој кокаин...
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Не ми смета,
така мислам,
ќе те оставам да заминеш.
 
Не ми смета...
 
Postat de lymer5 la Sâmbătă, 10/03/2012 - 23:16
Comentarii