Don't forget (Nie zapomnij)

Poloneză

Nie zapomnij

Spójrz, jak zmienił się nasz cały świat
Z dnia na dzień, ot tak, znika po nas ślad
Niewzruszony czas
Zabrał wszystko nam

Gdzie jesteś Ty, gdzie Ja, pomóż mi odnaleźć sens
Kiedyś tylko my, był jeden tylko cel
Mogliśmy bez końca biec
Zatracając się
Więc dzisiaj proszę Cię!

Nie zapomnij nas, nie przestawaj trwać
Nie zapomnij słów, by odnaleźć mnie znów
Zapamiętaj mnie, nie przestawaj biec
By nie zastał nas zapomnienia czas
Zapomnienia czas...

Spójrz, jak nie ranię pięknych dni
Z dnia na dzień, wciąż mniej, płynę już bez sił
Idę wciąż pod wiatr
A serce budzi strach

Gdzie jesteś Ty, gdzie My, gdzie nie przerwana więź?
Czy odnajdę świat, czy świat odnajdzie mnie?
Będę czekać, wiem
Może czas zawróci bieg
Dlatego proszę Cię!

Nie zapomnij nas, nie przestawaj trwać
Nie zapomnij słów, by odnaleźć mnie znów
Zapamiętaj mnie, nie przestawaj biec
By nie zastał nas zapomnienia czas

Nie zapomnij nas, nie zapomnij trwać
Nie żałujmy snu, choć już nie ma nas tu
Nie zapomnij mnie, nie przestawaj biec
Zapamiętaj nas, zanim zgaśnie świat

Nie zapomnij nas, nie przestawaj trwać
Nie żałujmy snu, choć już nie ma nas tu
Nie zapomnij mnie, nie przestawaj biec
Zapamiętaj nas, zanim zgaśnie świat

Nie zapomnij nas
Zanim zgaśnie świat
Ten świat... Ten świat...
Zanim zgaśnie ten świat
Ten świat... Ten świat...
Zanim zgaśnie nasz świat

See video
Try to align
traducere în Engleză

Don't forget

Look how our world has changed
From day to day, just like that, our trace is deasappearing.
Unmoved time
Took us everthing.

Where are you, where i am, help me to find a sense
Once only we, was only one goal
We could run without end
Losing ourselves
So today i'm begging you

Don't forget us, don't stop continue
Don't forget the words to find me again
Remember me, don't stop run
To not let find us forgetting time
Forgetting time...

Look how I'm not hurting beautiful days
From day to day still less, I go* without any strenght
I'm still going upwind
And heart inspires fear

Where are you? Where we? Where the bond is broken?
Will I find the world? Will the world find me?
I will wait, I know.
Maybe the time will turn back the way?
That's why I' begging you!

Don't forget us, don't stop continue
Don't forget the words to find me again
Remember me, don't stop run
To not let find us forgetting time

Don' forget us, don't forget to continue
We shouldn't regret sleep, although we are already not here
Don't forget me, don't stop run
Remember us before the world will go out

Don' forget us, don't forget to continue
We shouldn't regret sleep, although we are already not here
Don't forget me, don't stop run
Remember us before the world will go out

Don't forget us
Before the wold will go out
This world... This world...
Before this world will go out
This world.... This world...
Before our world will go out.

* płynę już bez sił exactly means " already I swim without any strenght"

Postat de Anisha la Miercuri, 16/05/2012 - 16:54
1 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Guest3 ani 28 de săptămâni
Comentarii