هیچ قولی در کار نیست (No Promises)

Engleză

No Promises

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl.
I just need you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

Here tonight

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl.
I just need you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

I don't want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time..
No promises

I don't wanna run away, I don't wanna be alone
No Promises
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love

No promises

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
Here tonight.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
Here tonight.

Postat de LonelyMoon la Luni, 21/12/2009 - 19:17
Last edited by Miley_Lovato on Luni, 08/06/2015 - 19:56
See video
Try to align
traducere în Persană

هیچ قولی در کار نیست

عزیزم,وقتی با هم هستیم و کارهای مورد علاقه مون رو انجام میدیم
هروقت که تو کنارم هستی حس میکنم توی بهشتم,در اوجم
دختر نمیخوام بذارم بری
دختر فقط میخوام بدونی

من نمیخوام فرار کنم,عزیزم تو همونی هستی که امشب بهش نیاز دارم
هیچ قولی در کار نیست
عزیزم,من باید تو رو توی آغوشم بگیرم,میخوام توی آغوش تو بمیرم

امشب,همینجا

عزیزم,وقتی با هم هستیم و کارهای مورد علاقه مون رو انجام میدیم
هروقت که تو کنارم هستی حس میکنم توی بهشتم,در اوجم
دختر نمیخوام بذارم بری
دختر فقط میخوام بدونی

من نمیخوام فرار کنم,عزیزم تو همونی هستی که امشب بهش نیاز دارم
هیچ قولی در کار نیست
عزیزم,من باید تو رو توی آغوشم بگیرم,میخوام توی آغوش تو بمیرم

من نمیخوام فرار کنم,نمیخوام تنها بمونم
هیچ قولی در کار نیست
عزیزم,من باید تو رو توی آغوشم بگیرم,از حالا تا همیشه

هیچ قولی در کار نیست

من نمیخوام فرار کنم,عزیزم تو همونی هستی که امشب بهش نیاز دارم
هیچ قولی در کار نیست
عزیزم,من باید تو رو توی آغوشم بگیرم,میخوام توی آغوش تو بمیرم
امشب,همینجا

من نمیخوام فرار کنم,عزیزم تو همونی هستی که امشب بهش نیاز دارم
هیچ قولی در کار نیست
عزیزم,من باید تو رو توی آغوشم بگیرم,میخوام توی آغوش تو بمیرم
امشب,همینجا

Postat de minuch la Joi, 07/06/2012 - 16:02
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Comentarii