این دوزخ نیست (Non è l'inferno)

Italiană

Non è l'inferno

Ho dato la vita e il sangue per il mio paese
e mi ritrovo a non tirare a fine mese,
in mano a Dio le sue preghiere

Ho giurato fede mentre diventavo padre
due guerre senza garanzia di ritornare,
solo medaglie per l’onore

Se qualcuno sente queste semplici parole,
parlo per tutte quelle povere persone
che ancora credono nel bene

Se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese
dimmi cosa devo fare
per pagarmi da mangiare,
per pagarmi dove stare,
dimmi che cosa devo fare

No, questo no, non è l’inferno,
ma non comprendo
com’è possibile pensare
che sia più facile morire
No, non lo pretendo,
ma ho ancora il sogno
che tu mi ascolti e non rimangano parole

Ho pensato a questo invito non per compassione
ma per guardarla in faccia e farle assaporare
un po’ di vino e un poco di mangiare

Se sapesse che fatica ho fatto per parlare
con mio figlio che a 30 anni
teme il sogno di sposarsi
e la natura di diventare padre

Se sapesse quanto sia difficile il pensiero
che per un giorno di lavoro
c’è chi ha ancora più diritti
di chi ha creduto nel paese del futuro

No, questo no, non è l’inferno,
ma non comprendo
com’è possibile pensare
che sia più facile morire
No, non lo pretendo,
ma ho ancora il sogno
che tu mi ascolti e non rimangano parole,
Non rimangono parole...
na na na na na...
com’è possibile pensare
che sia più facile morire
Io no, non lo pretendo
ma ho ancora il sogno
che tu mi ascolti e
non rimangano parole
Non rimangano parole
Non rimangano parole.

Postat de lanshin la Duminică, 16/12/2012 - 11:59
Try to align
traducere în Persană

این دوزخ نیست

زندگی و خونم را به پای وطنم ریختم
و در دستان پروردگار و دست به دعا
باز هم نمی توانم ماه را به پایان برسانم

هنگامی که پدر می شدم سوگند خوردم
دو جنگ را بدون هیچ ضمانتی برای بازگشت به پشت سر گذاشتم
و تنها نشان افتخار نصیبم شد

اگر کسی این واژه های ساده من را می شنود
بداند که برای آن بیچارگانی لب به سخن گشوده ام که
هنوز به نیکی ایمان دارند

ای تویی که هوشیاری و به سرزمینت باور داری
بگو که چه کنم
که نان شبم را در بیاورم
که سقف بالا سری داشته باشم
بگو که چه کنم

نه، این دوزخ نیست
اما درک نمی کنم
چطور می توان پنداشت
که مرگ آسان تر است
نه، ادعایی ندارم
اما هنوز رویای اینکه
تو به سخنام گوش فرا دهی و واژگانم ناشنیده نمانند را در سر می پرورانم

او را دعوت کرده ام، نه برای همدری
بلکه برای اینکه در چهره اش نگاه کنم و طعم
کمی شراب و کمی خوراک را بچشد

اگر بداند چه ها کشیدم تا با
پسر 30 ساله ام
که از ازدواج و سرشت پدر شدن واهمه دارد چند کلمه ای صحبت کنم

اگر بداند که چقدر تصور اینکه
برای یک روز کاری هنوز
افرادی هستند که نسبت به
آنان که به آینده کشور ایمان دارند حق و حقوق بیشتری دارند دشوار است

نه، این دوزخ نیست
اما درک نمی کنم
چطور می توان پنداشت
که مرگ آسان تر است
نه، ادعایی ندارم
اما هنوز رویای اینکه
تو به سخنام گوش فرا دهی و واژگانم ناشنیده نمانند را در سر می پرورانم
نا نا نا نا نا...
چطور می توان پنداشت
که مرگ آسان تر است
نه، ادعایی ندارم
اما هنوز رویای اینکه
تو به سخنام گوش فرا دهی و واژگانم ناشنیده نمانند را در سر می پرورانم
و واژگانم ناشنیده نمانند
و واژگانم ناشنیده نمانند
و واژگانم ناشنیده نمانند

Postat de vainelämää la Sâmbătă, 20/09/2014 - 12:32
Comentarii