بی تو (Ohne dich)

traducere în Persană

بی تو

می خواهم به میان شاه درختان بروم
جایی که او را برای آخرین بار دیدم
اما شامگاه جامه ای بر روی زمین می کشد
و بر روی زمین در نهایت جنگل
و جنگل چه سیاه و خالی است
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
بی تو نمی توانم باشم
بی تو
گرچه با تو هم تنها بودم
بی تو
بی تو ساعت های بی تو را می شمارم
با تو ثانیه ها از حرکت می ایستند
دیگر ارزشی ندارند
 
شاخه های نهر ها
اینک در سکوتند و خالی از زندگی
و نفس کشیدن برایم چه دشوار می شود
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
Postat de persian scent la Duminică, 08/04/2012 - 18:17
11 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
aliii4 ani 48 de săptămâni
Guests thanked 10 times
Germană

Ohne dich

Ich werde in die Tannen gehen,
dahin, wo ich sie zuletzt gesehen
Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land
und auf die Wege hinterm Waldesrand
Und der Wald, er steht so schwarz und leer
Weh mir, oh weh
Und die Vögel singen nicht mehr
 

Mai multe

Rammstein: Top 6
Comentarii
Sciera     August 23rd, 2014

The lyrics have been updated (the last four paragraphs were added), you may want to update your translation.