بی تو (Ohne dich)

Germană

Ohne dich

Ich werde in die Tannen gehen,
dahin, wo ich sie zuletzt gesehen
Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land
und auf die Wege hinterm Waldesrand
Und der Wald, er steht so schwarz und leer
Weh mir, oh weh
Und die Vögel singen nicht mehr
 
Ohne dich kann ich nicht sein
Ohne dich
Mit dir bin ich auch allein
Ohne dich
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich
Mit dir stehen die Sekunden,
lohnen nicht
 
Auf den Ästen in den Gräben
ist es nun still und ohne Leben
und das Atmen fällt mir ach so schwer
Weh mir, oh weh
Und die Vögel singen nicht mehr
 
Ohne dich kann ich nicht sein
Ohne dich
Mit dir bin ich auch allein
Ohne dich
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich
Mit dir stehen die Sekunden,
lohnen nicht ohne dich
 
Ohne dich
 
Und das Atmen fällt mir ach so schwer
Weh mir, oh weh
Und die Vögel singen nicht mehr
 
Ohne dich kann ich nicht sein
Ohne dich
Mit dir bin ich auch allein
Ohne dich (ohne dich)
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich
Mit dir stehen die Sekunden,
lohnen nicht ohne dich
Ohne dich, ohne dich, ohne dich, ohne dich
 
Ultima oară editat de Miley_Lovato în data Luni, 11/04/2016 - 09:50
Comentariile autorului:

These are the official lyrics, taken from the booklet, but some commas were added, and the last three paragraphs (which are repetitions of former parts) aren't written there.
Video added by SilentRebel83 on 08/15/12.

videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Persană

بی تو

می خواهم به میان شاه درختان بروم
جایی که او را برای آخرین بار دیدم
اما شامگاه جامه ای بر روی زمین می کشد
و بر روی زمین در نهایت جنگل
و جنگل چه سیاه و خالی است
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
بی تو نمی توانم باشم
بی تو
گرچه با تو هم تنها بودم
بی تو
بی تو ساعت های بی تو را می شمارم
با تو ثانیه ها از حرکت می ایستند
دیگر ارزشی ندارند
 
شاخه های نهر ها
اینک در سکوتند و خالی از زندگی
و نفس کشیدن برایم چه دشوار می شود
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
Postat de persian scent la Duminică, 08/04/2012 - 18:17
Rammstein: Top 6
Comentarii
Sciera    Sâmbătă, 23/08/2014 - 21:37

The lyrics have been updated (the last four paragraphs were added), you may want to update your translation.