Paddy and the Rats

VersuriTraduceriCereri
Bang! Engleză 
Rats On Board
Bastards Back Home Engleză 
Tales From The Docks
Brotherhood Engleză 
Hymns For Bastards
Celebrate Engleză 
Tales From The Docks
Clock Strikes Midnight Engleză 
Rats On Board
Clown Engleză 
Tales From The Docks
Droppings Down The Floor Engleză 
Hymns For Bastards
Drunken Sailor Engleză 
Rats On Board
Drunken Tuesday Engleză 
Tales From The Docks
Farewell to Jenny Engleză 
Hymns For Bastards
Freedom Engleză 
Rats On Board
Fuck You I’m Drunk Engleză 
Rats On Board
Ghost From The Barrow Engleză 
Tales From The Docks
Here We Go Engleză 
Tales From The Docks
Hurry Home Engleză 
Rats On Board
I Always See You Engleză 
Tales From The Docks
Immigrant's Sons Engleză 
Hymns For Bastards
Irish Washerwoman Engleză 
Hymns For Bastards
Let's Go, Johnny! Engleză 
Tales From The Docks
Never Walk Alone Engleză 
Hymns For Bastards
Off The Waggon Engleză 
Hymns For Bastards
Old Wive's Tale Engleză 
Tales From The Docks
Pack Of Rats Engleză 
Hymns For Bastards
Paddy's Ballad Engleză 
Hymns For Bastards
Pilgrim On The Road Engleză 
Hymns For Bastards
Place For Hell Engleză 
Hymns For Bastards
Poor Ol' Jimmy Biscuit Engleză 
Rats On Board
Pub’n’roll Engleză 
Rats On Board
Red River Prince Engleză 
Tales From The Docks
Sailor Sally Engleză 
Rats On Board
Scums Of The Seven Seas Engleză 
Tales From The Docks
Smuggler's Booze Engleză 
Hymns For Bastards
Song Of A Leprechaun Engleză 
Rats On Board
The Captain's Dead Engleză 
Tales From The Docks
The Edge of Life Engleză 
Tales From The Docks
The Pubmarine Engleză 
Hymns For Bastards
The Six Rat Rovers Engleză 
Rats On Board
The Three Little Thieves Engleză 
Hymns For Bastards
Ugly Drunken Woman Engleză 
Rats On Board
Wasted Time Engleză 
Tales From The Docks
We Are One Engleză 
Tales From The Docks
We Will Fight Engleză 
Rats On Board
Wicked Suicide Engleză 
Hymns For Bastards
William Engleză 
Rats On Board
Working All The Week Engleză 
Hymns For Bastards
Comentarii