من را ببخش (Perdóname)

Spaniolă

Perdóname

 

Si alguna vez preguntas el por que
No sabré decirte la razón
Yo no la sé
Por eso y más
Perdóname

Si alguna vez maldicen nuestro amor
Comprenderé tu corazón
Tú no me entenderás
Por eso y más
Perdóname

Ni una sola palabra más
No más besos al alba
Ni una sola caricia habrá
Esto se acaba aquí
No hay manera ni forma
De decir que sí

Ni una sola palabra más
No mas besos al alba
Ni una sola caricia habrá
Esto se acaba aquí
No hay manera ni forma
De decir que sí

Si alguna vez
Creíste que por ti
O por tu culpa me marché
No fuiste tú
Por eso y más
Perdóname

Si alguna vez te hice sonreír
Creístes poco a poco en mi
Fui yo lo sé
Por eso y más
Perdóname

Ni una sola palabra más
No más besos al alba
Ni una sola caricia habrá
Esto se acaba aquí
No hay manera ni forma
De decir que sí

Ni una sola palabra más
No más besos al alba
Ni una sola caricia habrá
Esto se acaba aquí
No hay manera ni forma
De decir que sí

Siento volverte loca
Darte el veneno de mi boca
Siento tener que irme así
Sin decirte adiós

Siento volverte loca
Darte el veneno de mi boca
Siento tener que irme así
Sin decirte adiós

Laralalalaralalarala
Laralaalala
Lalalalara

Ni una sola palabra más
No mas besos al alba
Ni una sola caricia habrá
Esto se acaba aquí
No hay manera ni forma
De decir que sí

Ni una sola palabra más
No mas besos al alba
Ni una sola caricia habrá
Esto se acaba aquí
No hay manera ni forma
De decir que sí

Postat de Dolcegrafia la Vineri, 18/11/2011 - 11:49
Last edited by san79 on Miercuri, 02/09/2015 - 15:44
See video
Try to align
traducere în Persană

من را ببخش

Versiuni: #1#2

اگر زماني مي پرسي براي چه
نخواهم توانست كه به تو دليلش را بگويم
آنرا نمي دانم
براي همين
من را ببخش

اگر زماني در مورد عشقمان بدگويي كردند
قلبت را درك خواهم كرد
تو من را نخواهي فهميد
به همين دليل
من را ببخش

حتي نه يك كلمه بيشتر
و نه حتي بوسه اي بيشتر در سپيده دم
نه حتي لمسي وجود نخواهد داشت
عشقمان در اينجا به پايان مي رسد
راهي و شكلي وجود ندارد
براي آري گفتن

حتي نه يك كلمه بيشتر
و نه حتي بوسه اي بيشتر در سپيده دم
نه حتي لمسي وجود نخواهد داشت
عشقمان در اينجا به پايان مي رسد
راهي و شكلي وجود ندارد
براي آري گفتن

اگر حتي
گمان مي كردي كه براي تو
يا به خاطر حضور تو من قدمي برخواهم داشت
تو نمي رفتي
به همين دليل
من را ببخش

اگر زماني باعث خنداندن تو شدم
و كم كم من را باور كردي
رفتي و مي دانم
به همين دليل
من را ببخش

حتي نه يك كلمه بيشتر
و نه حتي بوسه اي بيشتر در سپيده دم
نه حتي لمسي وجود نخواهد داشت
عشقمان در اينجا به پايان مي رسد
راهي و شكلي وجود ندارد
براي آري گفتن

حتي نه يك كلمه بيشتر
و نه حتي بوسه اي بيشتر در سپيده دم
نه حتي لمسي وجود نخواهد داشت
عشقمان در اينجا به پايان مي رسد
راهي و شكلي وجود ندارد
براي آري گفتن

احساس مي كنم كه تو را ديوانه كردم
احساس مي كنم كه زهر لبانم را به تو دادم
احساس مي كنم كه بايد اينگونه ترك كنم
بدون خداحافظي كردن از تو

Postat de camellia la Luni, 27/08/2012 - 11:40
2 (de) mulțumiri
Guests thanked 2 times
Comentarii