feelings (Pocity)

Cehă

Pocity

Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli.
Je to tím, že jsi tu, možná tím, že kdysi jsme byli..
Ty a já, my dva, dvě nahý těla…
Tak neříkej, že jinak jsi to chtěla
Tak neříkej, neříkej, neříkej mi nic..

Stala ses do noci, z ničeho nic moje platonická láska.
Unaven bezmocí, usínám vedle Tebe, něco ve mně praská..
A ranní probuzení a slova o štěstí, neboj se to nic není..
Pohled a okouzlení a prázdný náměstí, na znamení..

Jenže Ty neslyšíš, jenže Ty neposloucháš..
Snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět
A druhejm závidíš a v očích kapky slaný vody..
Zkus změnu, uvidíš. Pak vítej do svobody.

Jsi anděl netušíš, anděl co ze strachu mu utrhali křídla.
A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla..
Říkej si o mně co chceš, já jsem byl odjakživa blázen..
Nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem..

Jenže Ty neslyšíš, jenže Ty neposloucháš..
Snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět.
A druhejm závidíš a v očích kapky slaný vody..
Zkus změnu, uvidíš. Pak vítej do svobody.

Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli.
Je to tím, že jsi tu, možná tím, že kdysi jsme byli..
Ty a já, my dva, dvě nahý těla…
Tak neříkej, že jinak si to chtěla,
Tak neříkej, neříkej, neříkej mi nic...

Postat de krutykrtek la Miercuri, 18/05/2011 - 14:06
Comentariile autorului:

Link zum offiziellen Videoclip:
http://www.viva.tv/musik/artists/tomas-klus-207174/videos/pocity-471596/
Alternativ ein Mitschnitt von einem Life-Auftritt (Tomáš Klus und Jiří Kučerovský): http://www.youtube.com/watch?v=cIQgrUaKnuc&feature=related

Try to align
traducere în Engleză

feelings

Of the last feelings lay them one more amazing moment.
It's because you're here, maybe the fact that once we were ..
You and I, we two, two naked bodies ...
So do not say that or did you want
So do not tell, do not tell, do not tell me anything ..

You became the night, suddenly my platonic love.
Tired of powerlessness, I fall asleep next to you, something in me snaps ..
A morning awakening and words of good luck, do not worry it's nothing ..
View a fascination and an empty square on the sign ..

But thou wilt not hear, but listen .. They
Perhaps even you can not see, or rather do not want to see
A second envy in the eyes of salty drops of water ..
Try to change, you'll see. Then welcome to freedom.

You don 't know an angel, an angel of fear of what he despised wings.
And when you feel it, try to cough the rules ..
Say what you want about me, I was always a fool ..
I do not know what you do not understand, but come back to earth

But thou wilt not hear, but listen .. They
Perhaps even you can not see, or rather do not want to see.
A second envy in the eyes of salty drops of water ..
Try to change, you'll see. Then welcome to freedom.

Recent feelings lay them one more amazing moment.
It's because you're here, maybe the fact that once we were ..
You and I, we two, two naked bodies ...
So do not tell that otherwise it wanted
So do not tell, do not tell, do not tell me anything ...

Postat de Kike la Sâmbătă, 31/12/2011 - 10:22
10 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Slovakia1 an 33 de săptămâni
Guests thanked 9 times
Mai multe traduceri ale cântecului „Pocity”
Cehă → Engleză - Kike
Tomáš Klus: Top 6
Comentarii