Artist: Alexander Rybak


tradus de Сновида

Niebaschil Jeuropy (Небасхіл Еўропы)

Супакой мяне на небе душы
У сэрцы любоў ты запішы
Вывучаю я цябе да драбніц
Мару з табой разам сасьніць

Горы, рэкі, гаі, лугі,
Тут мой дом, тут берагі.

Небасхіл Эўропы, зноў малады
З высі глядзіць на гарады
Да душы тваёй таемнай сьвятло
Шляхам начным зноў прывяло

Прамінаюць карагодам зямлі
Нашых вачэй два караблі
Дакраніся да паветраных крыл
Мы паплывем за небасхіл

Сонца, зоры, лясы, Сусьвет
Мы глядзім з вышыні планет

Небасхіл Эўропы, зноў малады
З высі глядзіць на гарады
Да душы тваёй таемнай сьвятло
Шляхам начным зноў прывяло

European firmament

Calm me down at the sky of the soul
Write love in the heart
I study you to details
To see the dream with you

Mountains, rivers, meadows, fields
There's my home here, there're bridges

European firmament, young again
To look at the cities from heights
And the light of your mystical soul
Has come here by the night way

Fly like the choral of earth
The two ships of our eyes
Touch the air wings
We'll sail to the firmament

The Sun, stars, woods, The Universe
We look from the highness of planets

European firmament, young again
To look at the cities from heights
And the light of your mystical soul
Has come here by the night way