وحی (Revelation song)

Engleză

Revelation song

\\ Worthy is the... Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song... to Him who sits on
Heaven's mercy seat //

CHORUS
Holy, holy, holy
Is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing
Praise to the King of Kings
You are my everything
And I will... adore you

Clothed in rainbows... of living colors
Flashes of lightening... rolls of thunder
Blessing and honor, strength and
Glory and power be
to You the only wise King

CHORUS

Filled with wonder... awe struck wonder
At the mention of your name
Jesus you name is power
Breath and living water
Such a marvelous mystery... yeah

CHORUS

Postat de bolivas la Marţi, 02/12/2008 - 15:20
See video
Try to align
traducere în Persană

وحی

شایسته اونیه که....اون بره ای بود که سلاخی شد
مقدس,اون مقدسه
یه ترانه ی جدید بخون,برای کسی که روی
تخت رحمت بهشت نشسته

قسمت همخوانی
مقدس,مقدس,مقدس
خدای قادر مقدسه
کسی که بود و هست و خواهد بود
با تموم آفرینش همصدا میخونم
شاه شاهان رو ستایش کنید
تو همه چیز من هستی
و من...تو رو ستایش میکنم

رنگین کمون رو به تن داری....رنگین کمونی از رنگهای زنده و شاد
لحظه های سبکی و آرامش....پیچش تندر
سعادت و عزت,قدرت و
سربلندی و قدرت
فقط برای توست,ای فرمانروای خردمند

قسمت همخوانی

سرشار از شگفتی...تصادم هیبت با شگفتی
با اشاره به اسمت
ای مسیح اسم تو یعنی قدرت
تنفس و آب جودانگی
چه معمای عجیبی....آره

قسمت همخوانی

Postat de minuch la Vineri, 06/07/2012 - 07:24
3 (de) mulțumiri
Guests thanked 3 times
Comentarii