بگو که این کار رو انجام خواهی داد (Say You Will)

Engleză

Say You Will

It's taking you too long to decide
and I don't want to be the one, the one
crying over wasted time
Ifyou think you're strong enough to let me in
then come on, stand up and be honest

I'm tired of feeling so alone
cause you won't let me understand
I don't want to pretend
I want to feel, I want to live

Say you will or say you wont
open your heart to me
Now or never tell the truth
Is this real, is this real?

Whenever you're around I can't fight it
You get under my skin in a way that I like it
and I can't take anymore
Tell me what you want from me or leave me alone
cause I'm all caught up and I'm losing control

I'm tired of holding on so tight
when you won't let me understand
Now I'm falling apart
I never meant to lose myself

Say you will or say you wont
open your heart to me
Now or never tell the truth
Is this real, is this real?
Say you will or say you wont
open your heart to me
Now or never tell the truth
Is this real, is this real?

Like drops of rain
against me heart
cut through like silver
and I want to make you feel that way
and I want to make you feel the way that I do

Say you will or say you wont
open your heart to me
Now or never tell the truth
Is this real, is this real?
Say you will or say you wont
open your heart to me
Now or never tell the truth
Is this real, is this real?

Postat de Miley_Lovato la Sâmbătă, 29/10/2011 - 15:10
Last edited by P. Freda on Marţi, 24/06/2014 - 05:32
See video
Try to align
traducere în Persană

بگو که این کار رو انجام خواهی داد

داری بیش از حد برای تصمیم گرفتن وقت تلف میکنی
و من نمیخوام که اون شخص باشم,اون شخص
فریاد و ماتم برای وقت تلف شده
اگه فکر میکنی اونقدر قوی هستی که اجازه ی ورود به من بدی
خب زود باش,بلند شو و صادق باش

از تنهایی خسته شدم
چون نمیذاری بفهمم
که نمیخوام تظاهر کنم
میخوام احساس کنم,میخوام زندگی کنم

بگو قلبت رو به روی من باز میکنی
یا نه؟
حقیقت رو بگو,یا حالا یا هیچوقت
این واقعیه؟این واقعیه؟

وقتی تو دور و برم هستی نمیتونم بجنگم
تو جوری زیر پوست من میری(و من رو کنترل میکنی) که لذت می برم
دیگه نمیتونم تحمل کنم
یا بگو چی از من میخوای و یا تنهام بذار
چون من کاملا تسخیر شدم و دارم کنترلم رو از دست میدم

از پایداری کردن خسته شدم
وقتی نمیذاری بفهمم
حالا دارم نابود میشم
هیچوقت نخواستم که خودم رو ببازم

بگو قلبت رو به روی من باز میکنی
یا نه؟
حقیقت رو بگو,یا حالا یا هیچوقت
این واقعیه؟این واقعیه؟
بگو قلبت رو به روی من باز میکنی
یا نه؟
حقیقت رو بگو,یا حالا یا هیچوقت
این واقعیه؟این واقعیه؟

مثل قطره های بارون
مقابل قلب من
مثل نقره اون رو کاملا ببر
میخوام که تو هم این احساس رو داشته باشی
میخوام که تو احساسی که من دارم رو داشته باشی

بگو قلبت رو به روی من باز میکنی
یا نه؟
حقیقت رو بگو,یا حالا یا هیچوقت
این واقعیه؟این واقعیه؟
بگو قلبت رو به روی من باز میکنی
یا نه؟
حقیقت رو بگو,یا حالا یا هیچوقت
این واقعیه؟این واقعیه؟

Postat de minuch la Joi, 26/04/2012 - 10:11
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Comentarii