فقط به تو (Solo Pienso En Ti)

فقط به تو

Versiuni: #1#2

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

اون دختر هنوز به عشق اعتقادی نداره
و این (براش) فقط یه تفریحو سرگرمیه
یک شکست
همه اون چیزی که به اون میبندم ،بهانست
و احساس میکنم موفق شدم فرار کنم
از آغوش تو.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

زمان داره میگذره و من
نمیدونم
که اون لحظه
باقی مونده؟

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

Postat de khosroxx la Miercuri, 04/07/2012 - 09:26
Comentariile autorului:

plz edit my translation n cantact me
khosroxx@gmail.com

Originală:
1 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
art_mhz20033 săptămâni 3 zile
Spaniolă

Solo Pienso En Ti

Video Lyrics
See video
Enrique Iglesias: Top 6
Comentarii