فقط به تو

Spaniolă

Solo Pienso En Ti

Se abre una ventana interior
Es una historia de amor
que se ha ido
Todo fue un momento ayer
Y hoy que quiero volver te persigo
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Ella ya no cree en el amor
es solo una diversion
un fracaso
todo junto a ella es fingir
y siento ganas de huir
a tus brazos
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Va pasando el tiempo y no se
de lo que fue aquella vez
que ha quedado?
te habras olvidado de mi
Mientras yo vivo por ti
Obsesionado?
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti

Solo en ti
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Se abre una ventana interior
Es una historia de amor
que se ha ido
Todo fue un momento ayer
Y hoy que quiero volver te persigo
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Videoclip
See video
Try to align
Persană

فقط به تو

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

اون دختر هنوز به عشق اعتقادی نداره
و این (براش) فقط یه تفریحو سرگرمیه
یک شکست
همه اون چیزی که به اون میبندم ،بهانست
و احساس میکنم موفق شدم فرار کنم
از آغوش تو.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

زمان داره میگذره و من
نمیدونم
که اون لحظه
باقی مونده؟

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

Postat de khosroxx la Miercuri, 04/07/2012 - 09:26
Comentariile autorului:

plz edit my translation n cantact me
khosroxx@gmail.com

0
Clasificarea ta: Nimic
Mai multe traduceri ale cântecului „Solo Pienso En Ti”
Spaniolă → Persană - khosroxx
0
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Solo Pienso En Ti”
Comentarii