عشق ناگهانی (Suddenly love)

Engleză

Suddenly love

Suddenly love comes in and finds me on open ground
Nowhere to hide, nowhere to run, there's no turning back
And a journey has just begun

Suddenly love breaks down the doors
There is singing inside
And all of the light that's in your eyes
shining here tonight
Has woken the man in me
and the woman in you
The woman in you

All night, heads on the pillow
and eyes that are never shut
All night, rain on the window, out inside
we have so much

Suddenly love takes me away where I've never been
Shows me a world I have never seen
I could only dream
That I ever would find myself with a lover like you
A lover like you

All night, heads on the pillow, and eyes that are never shut,
All night, body to body, and thrilling to every touch;

Oh, suddenly love takes me away where I've never been
It shows me a world I have never seen, and I just want to be
Alone in your mystery
love me over and over
and over and over again

Postat de masih la Luni, 17/10/2011 - 01:07
Try to align
traducere în Persană

عشق ناگهانی

ناگهان عشق می آید و مرا بی حفاظ بر روی زمین میابد
جایی برای پنهان شدن نیست،جایی برای فرار کردن،بازگشتی نیست
سفر تاره آغاز شده است

ناگهان عشق تمام درها را می شکند
آوازی در درون است
و تمامی نور در چشمان تو
امشب در اینجا می درخشد
مردی را در من بیدار کرده است
و زنی را در تو
و زنی در تو

تمام شب،سر بر روی بالشت
و چشمانی که هرگز بسته نمی شوند
تمام شب،باران بر پنجره می بارد،بیرون
ما همه چیز داریم

ناگهان عشق مرا به جایی می برد که هرگز نبوده ام
دنیایی را که هرگز ندیده ام به من نشان می دهد
تنها می توانستم رویا پردازی کنم
که همیشه خودم را با عاشقی مثل تو بیایم
عاشقی مثل تو

تمام شب،سر بر روی بالشت
و چشمانی که هرگز بسته نمی شوند
تمام شب،در کنار هم،و هیجان با هر تماس

آه،ناگهان عشق مرا به جایی می برد که هرگز نبوده ام
دنیایی را نشانم می دهد که هرگز ندیده ام و تنها می خواهمش
تنها در رازهای تو
مرا بیشتر و بیشتر
و بیشتر و بیشتر دوست بدار

Postat de masih la Miercuri, 25/04/2012 - 09:11
3 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
leila_persian_girl3 ani 30 de săptămâni
Guests thanked 2 times
5
Clasificarea ta: Nimic Media: 5 (1 vot)
UtilizatorPostat acum
leila_persian_girl2 ani 46 de săptămâni
5
Comentarii
leila_persian_girl     Ianuarie 5th, 2013
5

beautiful.thx Smile