زمان در حال گذر است (Time Is Running Out)

Engleză

Time Is Running Out

I think I'm drowning
Asphyxiated
I wanna break this spell
That you've created

You're something beautiful
A contradiction
I wanna play the game
I want the friction

You will be the death of me
You will be the death of me

Bury it
I won't let you bury it
I won't let you smother it
I won't let you murder it

Our time is running out
Our time is running out
You can't push it underground
You can't stop it screaming out

I wanted freedom
Bound and restricted
I tried to give you up
But I'm addicted

Now that you know I'm trapped
Sense of elation
You'd never dream of
Breaking this fixation

You will squeeze the life out of me

Bury it
I won't let you bury it
I won't let you smother it
I won't let you murder it

Our time is running out
Our time is running out
You can't push it underground
You can't stop it screaming out
How did it come to this?

You will suck the life out of me

Bury it
I won't let you bury it
I won't let you smother it
I won't let you murder it

Our time is running out
Our time is running out
You can't push it underground
You can't stop it screaming out
How did it come to this?

Postat de Thealice la Miercuri, 23/06/2010 - 21:58
Comentariile autorului:

Official video

See video
Try to align
traducere în Persană

زمان در حال گذر است

من فکر می کنم دارم غرق می شم
خفه شدم
می خوام این طلسم رو بشکنم
که تو درستش کردی

تو یه موجود زیبایی
یک تناقض
می خوام بازی کنم
می خوام تماس داشته باشم

تو باعث مرگ من خواهی شد
تو باعث مرگ من خواهی شد

(اگه می تونی) دفنش کن
بهت اجازه نخواهم داد که دفنش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که خفه ش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که اونو بکشی

زمان ما در حال گذر است
زمان ما در حال گذر است
نمی تونی اونو زمین بزنی
نمی تونی جلوی فریادهاش رو بگیری

من آزادی می خوام
محدود و محدودتر
من سعی کردم تو رو بالا بکشم
اما من ناتوان بودم

حالا می دونی که من به دام افتادم
حسی از سرافرازی
تو هرگز رویایی از
شکستن این یکنواختی رو نداشتی

تو زندگی منو تحت فشار قرار خواهی داد

(اگه می تونی) دفنش کن
بهت اجازه نخواهم داد که دفنش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که خفه ش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که اونو بکشی

زمان ما در حال گذر است
زمان ما در حال گذر است
نمی تونی اونو زمین بزنی
نمی تونی جلوی فریادهاش رو بگیری
چگونه اینطوری میشه؟

تو زندگی منو ازم بیرون خواهی کشید

(اگه می تونی) دفنش کن
بهت اجازه نخواهم داد که دفنش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که خفه ش کنی
بهت اجازه نخواهم داد که اونو بکشی

زمان ما در حال گذر است
زمان ما در حال گذر است
نمی تونی اونو زمین بزنی
نمی تونی جلوی فریادهاش رو بگیری
چگونه اینطوری میشه؟

Postat de Ethree la Marţi, 10/04/2012 - 09:13
6 (de) mulțumiri
Guests thanked 6 times
Comentarii