Спусък (Trigger)

Engleză

Trigger

Have we lost the spark or a guide?
What's the latest on the screen?
Can't be too late to turn around
I need all the help from you
 
I need to find
Something to blame for a long lost time
 
I am running from something that I don't know
I am searching for something, which way to go?
I am trying to separate what's real
I'm running in a wheel
 
Is it dark or is it bright?
What's the latest on the screen?
Please tell me my name
I haven't checked it today
 
From green to red our days pass by
Waiting for a sign to tell us why
Are we dancing all alone?
 
Collect some stars to shine for you
And start today 'cause there's only a few
A sign of times my friend
 
Avoid infinity
Are you for real?
 
Just scratch the surface
And you will find
Something to blame for a long lost time
 
Postat de Sciera la Sâmbătă, 07/01/2012 - 16:47
videoem: 
Aliniază paragrafe
traducere în Bulgară

Спусък

Изгубихме ли искрата или водача?
Какво е най-новото от екрана?
Не може да е прекалено късно да се обърнеш
Аз имам нужда от всичката помощ която можеш да ми предложиш
 
Имам нужда да намеря
Нещо което да обвиня за изгубеното време
 
Аз бягам от нещо непознато
Търся нещо, накъде да тръгна?
Опитвам се да разбера кое е реално
И обикалям в кръг
 
Тъмно ли е или е светло?
Кое е най-новото на екрана?
Моля те, кажи ми как се казвам
Не съм проверявал днес
 
От зелено в червено преминават нашите дни
А ние чакаме за знак да ни обясни защо
Танцуваме съвсем сами
 
Събери малко звезди да светят за теб,
Започни от днес, защото са останали само няколко
Това е знак на времето, приятел
 
Избягай от вечността
Истински ли си?
 
Одраскай повърхността
И ще намериш
Нещо, което да обвиниш за изгубеното време
 
Postat de stako la Luni, 13/08/2012 - 15:48
Mai multe traduceri ale cântecului „Trigger”
Engleză → Bulgară - stako
Comentarii