راهی به ابدیت

Latină

Way to eternity

...quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine...
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne tradas nos

Try to align
Persană

راهی به ابدیت

ما به دنبال یک کمک کننده هستیم،اگر تو نه،پادشاه...
خدای الهی،پاینده ی مقدس،خدای بخشنده
نجات دهنده،ما را آگاهانه به دست مرگ بسپار

Postat de masih la Duminică, 21/08/2011 - 23:34
5
Clasificarea ta: Nimic Media: 5 (1 vot)
UtilizatorPostat acum
mahsa3 ani 34 de săptămâni
5
Comentarii