وزن دنیا (Weight Of The World)

Engleză

Weight Of The World

 

Feels like the weight of the world,
Like God in heaven gave me a turn.
Don't cling to me, I swear I can't fix you.
Still in the dark, can you fix me?

Freefall, freefall, all through life.

If you love me, then let go of me.
I won't be held down by who I used to be.
She's nothing to me.

Feels like the weight of the world,
Like all my screaming has gone unheard.
And oh, I know you don't believe in me.
Safe in the dark, how can you see?

Freefall, freefall, all through life.

If you love me, then let go of me.
I won't be held down by who I used to be.

If you love me, then let go of me
I won't be held down by who I was

If you love me, then let go of me
I won't be held down by who I used to be

Postat de Miley_Lovato la Sâmbătă, 29/10/2011 - 14:45
Last edited by Miley_Lovato on Sâmbătă, 29/06/2013 - 09:47
See video
Try to align
traducere în Persană

وزن دنیا

Versiuni: #1#2

به سنگینی وزن کل دنیاست
مثل خدا که اجازه داد توی بهشت گردش کنم
انقدر به من نچسب,قسم میخورم که نمیتونم برای تو کاری کنم
هنوز توی تاریکی هستی,میتونی برای من کاری کنی؟

سقوط آزاد,سقوط آزاد به اعماق زندگی

اگه من رو دوست داری,خب بذار برم
نمیذارم کسی که قبلا بودم,من رو تصرف کنه
اون از نظر من هیچی نیست

به سنگینی وزن کل دنیاست
مثل تموم فریادهام که شنیده نشدند
و میدونم که به من ایمان نداری
توی تاریکی جات امنه,اما چطور میتونی ببینی؟

سقوط آزاد,سقوط آزاد به اعماق زندگی

اگه من رو دوست داری,خب بذار برم
نمیذارم کسی که قبلا بودم,من رو تصرف کنه

اگه من رو دوست داری,خب بذار برم
نمیذارم کسی که قبلا بودم,من رو تصرف کنه

اگه من رو دوست داری,خب بذار برم
نمیذارم کسی که قبلا بودم,من رو تصرف کنه

Postat de minuch la Vineri, 27/04/2012 - 08:58
1 (de) mulțumiri
Guests thanked 1 time
Comentarii