از من چی می خوای؟ (Whataya Want From Me)

Engleză

Whataya Want From Me

 

Hey,slow it down
Whataya want from me
Yeah,I'm afraid
Whataya want from me

There might have been a time
When I would give myself away
Once upon a time I didn't give a damn
But now, here we are
So whataya want from me

Just don't give up,I'm workin it out
Please don't give in,I won't let you down
It messed me up,need a second to breathe
Just keep coming around,hey,whataya want from me

Yeah, it's plain to see
Baby you're beautiful
And there's nothing wrong with you
It's me I'm a freak
But thanks for lovin' me
Cause you're doing it perfectly

There might have been a time
When I would let you slip away
I wouldn't even try
But I think you could save my life

Just don't give up,I'm workin it out
Please don't give in,I won't let you down
It messed me up,need a second to breathe
Just keep coming around,hey,whataya want from me

Just don't give up on me,I won't let you down
No,I won't let you down

Postat de dunkelheit la Miercuri, 09/03/2011 - 19:05
See video
Try to align
traducere în Persană

از من چی می خوای؟

Versiuni: #1#2

هی ، آهسته از بین رفتی (سقوط کردی ، پایین اومدی)
از من چی می خوای ؟! (2)
آره ، من یه ترسو ام !
از من چی می خوای ؟! (2)
اون جا ، در یک لحظه ، تو این توانایی رو داشتی [که از من جدا بشی
وقتی که من می خواستم خودمو خلاص کنم (دور بندازم ، از خودم بدم میومد)
اوووه ، ناگهان ، در یک لحظه [همه چی تموم شد]
من حتی یه فحش هم ندادم !
پس از من چی می خوای ؟! (2)
فقط دست از سرم بردار ، من یه آدم ساده ام !!!
خواهش می کنم تسلیم نشو ، من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری)
این منو آشفته کرده ! به یک ثانیه نفس نیاز دارم ، فقط ادامه میدم تا بهش برسم ! (به نفس)
هی ، از من چی می خوای ؟! (3)
آره ، این واضحه ، ببین ، کاملا آشکاره !
عزیز من تو خیلی خوشگلی (جیگر) ! تقصیر تو نیست !
این منم (تقصیره منه) ، من یه آدمه دم دمی ام !
اما ممنونم به خاطر اینکه منو دوست داری . . .
سبب این تکامل (رسیدن به اینجا) تو هستی
اون جا ، در یک لحظه ، تو این توانایی رو داشتی
وقتی که من می خواستم اجازه بگیرم که ازت دور شم !
من حتی نمی خواستم تو رو بسنجم ! اما فکر می کردم تو می تونی زندگی منو نگه داری !
فقط دست از سرم بردار . . .
من یه آدم ساده ام !!! خواهش می کنم تسلیم نشو ، من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری)
این منو آشفته کرده ! به یک ثانیه نفس نیاز دارم ، فقط ادامه میدم تا بهش برسم ! (به نفس)
هی ، از من چی می خوای ؟! (4)
فقط دست از سرم بردار ! من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری) نه ، من نمی خواستم . . .
پس . . .
فقط دست از سرم بردار . . .
من یه آدم ساده ام !!! خواهش می کنم تسلیم نشو ، من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری)
این منو آشفته کرده ! به یک ثانیه نفس نیاز دارم ، فقط ادامه میدم تا بهش برسم ! (به نفس)
هی ، از من چی می خوای ؟! (6)
.....................................

Postat de Mahtab_Persian la Joi, 21/07/2011 - 18:13
2 (de) mulțumiri
Guests thanked 2 times
Comentarii