Кой иска да живее вечно? (Who Wants To Live Forever?)

Engleză

Who Wants To Live Forever?

Theres no time for us
Theres no place for us
What is this thing that builds our dreams yet slips away
From us

Who wants to live forever
Who wants to live forever....?

Theres no chance for us
Its all decided for us
This world has only one sweet moment set aside for us

Who wants to live forever
Who wants to live forever?

Who dares to love forever?
When love must die

But touch my tears with your lips
Touch my world with your fingertips
And we can have forever
And we can love forever
Forever is our today
Who wants to live forever
Who wants to live forever?
Forever is our today

Who waits forever anyway?

Last edited by crimson_antics on Luni, 01/07/2013 - 17:45
See video
Try to align
traducere în Bulgară

Кой иска да живее вечно?

Не е времето за нас,
Не е мястото за нас.
Кое е това, което изгражда мечтите ни и
Все още ни се изплъзва?

Кой иска да живее вечно?
Кой иска да живее вечно?

Няма шанс за нас
Всичко е решено за нас.
В този свят има само един сладък момент
Отреден за нас.

Кой иска да живее вечно?
Кой иска да живее вечно?

Кой смее да обича вечно,
Когато любовта трябва да умре?

Но докосни сълзите ми с устни,
Докосни моя свят с пръсти
И можем да имаме вечността
И можем да се обичаме навеки.
Вечността е нашето Днес.
Кой иска да живее вечно?
Кой иска да живее вечно?
Вечността е нашето Днес.

Кой ли чака вечно, така или иначе?

Postat de kdravia la Luni, 23/04/2012 - 09:41
3 (de) mulțumiri
Utilizator Înainte cu
Guest3 ani 30 de săptămâni
Guests thanked 2 times
UtilizatorPostat acum
3 ani 30 de săptămâni
5
Comentarii