INTOXICATION [ Zui (醉) ]

traducere în Engleză

INTOXICATION

(In the air, here comes an intoxicating fragrance.
Here comes the adrift & flashing night. Where am i.
(a familiar song starts)
Ka yi lou yi so yi you
Sa yi lou yi so yi you
Wow
In the glass, lies an unacquainted yet conversant face.
The moment that i love is capable of everything, and it has everything.
Who cares what day it is or when the moon will present herself.
(a familiar song starts)
Ka yi lou yi so yi you
Sa yi lou yi so yi you
Wow~)
 
PINYIN for the Chinese lyrics:
 
(Kōng qì Zhōng, yī zhǒng xuàn yūn de xiāng.
Piāo lái shǎn shuò de yè, wǒ shēn zài hé fāng
(Yī qū shú xī de gē xiǎng qǐ)
Kā yī lou yī sōu yī yōu
Sǎ yī lou yī sōu yī yōu
Wa ~
Jiǔ bēi zhōng, mò shēng shú xī de liǎn
Wǒ suǒ ài de zhè yí kè wú suǒ bù néng wú suǒ bù yǒu
Guǎn tā jīn xī shì hé xī guǎn tā míng yuè jǐshí yǒu
(Yī qū shú xī de gē xiǎng qǐ)
Kā yī lou yī sōu yī yōu
Sǎ yī lou yī sōu yī yōu
Wa ~)
 
Postat de Kalph la Joi, 04/10/2012 - 16:25
Comentariile autorului:

I just wanna say, how come i've never heard of this song......

3 (de) mulțumiri
UtilizatorÎnainte cu
wuhuahua0891 an 1 săptămână
masafune yasu3 ani 18 săptămâni
Guests thanked 1 time
Chineză

Zui (醉)

(空气中,一种眩晕的香
  飘来闪烁的夜,我身在何方
  (一曲熟悉的歌响起)
  咔咿喽咿嗖咿呦
 

Mai multe

Mai multe traduceri ale cântecului „Zui (醉)”
Chineză → Engleză - Kalph
Comentarii