Εβδομήντα τέσσερα ('74-'75)

Английский

'74-'75

Got no reason for coming to me,
And the rain running down;
There's no reason.
And the same voice coming to me,
Like it's all slowing down.
And believe me,

I was the one who let you know,
I was your sorry ever after
'74, '75.

It's not easy, with nothing to say
Because it's already said;
It's never easy.
When I look on in your eyes,
Then I find that I'll do fine.
When I look on in your eyes,
Then I'll do better...

I was the one who let you know,
I was your sorry every after
'74, '75.
Giving me more, and I'll defy,
Because you're really only after
'74, '75.

Got no reason for coming to me,
And the rain running down;
There's no reason.
When I look on in your eyes,
Then I find that I'll do fine.
When I look on in your eyes,
Then I'll do better...

I was the one who let you know,
I was your sorry every after
'74, '75.
Giving me more, and I'll defy,
Because you're really only after
'74, '75.

I was the one who let you know,
I was your sorry every after
'74, '75.
Giving me more, and I'll defy,
Because you're really only after
'74, '75.

Добавлено samantha2 в сб, 25/12/2010 - 07:39
Смотрите видео
 Выравнивание
перевод на Греческий

Εβδομήντα τέσσερα

Δεν έχεις λόγο σε μένα να ‘ρθεις,
κι η βροχή δε σταματάˑ
χωρίς λόγο.
Φωνή και πάλι, ίδια μου ‘ρχεται
σαν να βραδύνουν όλα
και πίστεψέ με,

ήμουν αυτός που σου 'μαθε
η θλίψη σου ‘μουν στη συνέχεια
το εβδομήντα τέσσερα

Απλό δεν είναι, χωρίς κουβέντα
αφού έχουν όλα ειπωθεί
απλό ποτέ δεν είναι
Σα κοιτώ στα μάτια σου
βρίσκω πως θα τα καταφέρω
Σα κοιτώ στα μάτια σου
τότε θα μπορέσω

Ήμουν αυτός που σου 'μαθε
η θλίψη σου ‘μουν στη συνέχεια
το εβδομήντα τέσσερα
Δίνεις πιο πολύ, και τ’ αψηφώ
αφού στην πράξη ψάχνεις μόνο
το εβδομήντα τέσσερα

Δεν έχεις λόγο σε μένα να ‘ρθείς,
κι η βροχή δε σταματάˑ
χωρίς λόγο.
Σα κοιτώ στα μάτια σου
βρίσκω πως θα τα καταφέρω
Σα κοιτώ στα μάτια σου
τότε θα μπορέσω

Ήμουν αυτός που σου 'μαθε
η θλίψη σου ‘μουν στη συνέχεια
το εβδομήντα τέσσερα
Δίνεις πιο πολύ, και τ’ αψηφώ
αφού στην πράξη ψάχνεις μόνο
το εβδομήντα τέσσερα

Ήμουν αυτός που σου 'μαθε
η θλίψη σου ‘μουν στη συνέχεια
το εβδομήντα τέσσερα
Δίνεις πιο πολύ, και τ’ αψηφώ
αφού στην πράξη ψάχνεις μόνο
το εβδομήντα τέσσερα

Creative Commons License
This translation is Intellectual Property of evfokas, unless indicated otherwise by a Translation Source field, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Добавлено evfokas в вс, 27/05/2012 - 01:22
Комментарий:

Η μετάφραση είναι λυρική για να την τραγουδήσετε

поблагодарили 6 раз
Guests thanked 6 times
Комментарии