یک دروغ زیبا (A Beautiful Lie)

перевод на Персидский

یک دروغ زیبا

شب توی تختت بیدار دراز بکش
وبه زندگی ات فکرکن
میخوای متفاوت باشی؟
سعی کن که دست ازحقیقت بکشی
جنگ های جوانی تو
چون این فقط یه بازیه
 
زندگی زیباست
یک انکار بی نقص
یک دروغ زیبا برای باور کردن
خیلی زیبادروغ زیبا
باعث میشه من
 
وقتشه که گذشته روفراموش کنی
که اتفاقاتی که قبلا افتاده روپاک کنی
پشت یک چهره توخالی پنهان شو
چون این فقط یه بازیه
 
زندگی زیباست
یک انکار بی نقص
یک دروغ زیبا برای باور کردن
خیلی زیبادروغ زیبا
باعث میشه من
 
Whoaaah
زیبا
 
همه دارن به من نگاه میکنن
من دارم دورخودم میچرخم عزیزم
یک ناامیدی ساکت که دارن اوج میگیره
باید یادم بمونه که این فقط یه بازیه
 
خیلی زیبا
دروغ
زیبا
یک دروغ زیباست
 
خیلی زیبا
دروغ
زیبا
یک دروغ زیباست
 
خیلی زیبا
دروغ
زیبا
یک دروغ زیباست
 
زندگی زیباست
یک انکار بی نقص
یک دروغ زیبا برای باور کردن
خیلی زیبادروغ زیبا
باعث میشه من
 
Добавлено tiara в ср, 11/04/2012 - 18:07
поблагодарили 8 раз
ПользовательПрошло времени
reza beighi4 года 8 недель
Arsham904 года 45 недель
Guests thanked 6 times
Английский

A Beautiful Lie

Lie awake in bed at night
And think about your life
Do you want to be different?
Try to let go of the truth
 

Дальше

ПользовательРазмещен
Arsham904 года 45 недель
5
Комментарии