یک دروغ زیبا (A Beautiful Lie)

Английский

A Beautiful Lie

Lie awake in bed at night
And think about your life
Do you want to be different?
Try to let go of the truth
The battles of your youth
'Cause this is just a game
 
It's a beautiful lie
It's the perfect denial
Such a beautiful lie to believe in
So beautiful, beautiful lie
It makes me...
 
It's time to forget about the past
To wash away what happened last
Hide behind an empty face
Don't ask too much just say
'Cause this is just a game
 
It's a beautiful lie
It's the perfect denial
Such a beautiful lie to believe in
So beautiful, beautiful lie
It makes me...
 
Whoaaah
Beautiful
 
Everyone's looking at me
I'm running around in circles, baby
A quiet desperation's building higher
I've got to remember this is just a game
 
So beautiful
(Lie)
Beautiful
It's a beautiful lie
 
So beautiful
(Lie)
Beautiful
It's a beautiful lie
 
So beautiful
(Lie)
Beautiful
It's a beautiful lie
 
So beautiful
(Lie)
Beautiful
 
It's a beautiful lie
(So beautiful, beautiful)
It's the perfect denial
(So beautiful, beautiful)
Such a beautiful lie to believe in
So beautiful, beautiful lie
It makes me...
 
Добавлено yukidechu в пт, 28/01/2011 - 17:12
В последний раз исправлено crimson_antics в сб, 10/08/2013 - 19:18
videoem: 
Выровнить абзацы
перевод на Персидский

یک دروغ زیبا

شب توی تختت بیدار دراز بکش
وبه زندگی ات فکرکن
میخوای متفاوت باشی؟
سعی کن که دست ازحقیقت بکشی
جنگ های جوانی تو
چون این فقط یه بازیه
 
زندگی زیباست
یک انکار بی نقص
یک دروغ زیبا برای باور کردن
خیلی زیبادروغ زیبا
باعث میشه من
 
وقتشه که گذشته روفراموش کنی
که اتفاقاتی که قبلا افتاده روپاک کنی
پشت یک چهره توخالی پنهان شو
چون این فقط یه بازیه
 
زندگی زیباست
یک انکار بی نقص
یک دروغ زیبا برای باور کردن
خیلی زیبادروغ زیبا
باعث میشه من
 
Whoaaah
زیبا
 
همه دارن به من نگاه میکنن
من دارم دورخودم میچرخم عزیزم
یک ناامیدی ساکت که دارن اوج میگیره
باید یادم بمونه که این فقط یه بازیه
 
خیلی زیبا
دروغ
زیبا
یک دروغ زیباست
 
خیلی زیبا
دروغ
زیبا
یک دروغ زیباست
 
خیلی زیبا
دروغ
زیبا
یک دروغ زیباست
 
زندگی زیباست
یک انکار بی نقص
یک دروغ زیبا برای باور کردن
خیلی زیبادروغ زیبا
باعث میشه من
 
Добавлено tiara в ср, 11/04/2012 - 18:07
Добавлено в ответ на запрос Arsham90
Комментарии