دیگه جستجو نمیکنم (Call off the search)

Английский

Call off the search

I won't spend my life
Waiting for an angel to descend
Searching for a rainbow with an end
Now that I've found you I'll call off the search
And I won't spend my life
Gazing at the stars up in the sky
Wondering if love will pass me by
Now that I've found you I'll call off the search

Out on my own
I would never have known this world
That I see today
And I've got a feeling
It won't fade away

And I won't end my days
Wishing that love would come along
Because you are in my life where you belong
Now that I've found you I'll call off the search

Now that I've found you I'll call off the search [x2]

Добавлено punca в пн, 06/12/2010 - 06:10
 Выравнивание
перевод на Персидский

دیگه جستجو نمیکنم

دیگه عمرم رو اینگونه سپری نخواهم کرد
در حالیکه منتظر فرشته ای باشم که از آسمونها بیاد
در حالیکه در جستجوی رنگین کمان بی پایانی باشم
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد
و دیگه عمرم رو سپری نخواهم کرد
در حالیکه به ستاره های آسمون خیره بشم
و با خودم فکر کنم که آیا عشق به سراغم میاد
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

این بیرون روی پاهای خودم
هرگز نمی تونستم دنیا رو اینجوری ببینم
اینجوری که حالا می بینمش
و یه احساسی دارم
که این دنیا دیگه محو نمیشه

و دیگه روزهامو سپری نخواهم کرد
در حالیکه آرزو میکردم که عشق به سراغم بیاد
چون حالا تو در زندگی منی, یغنی جایی که بهش تعلق داری
حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

حالا که تو رو پیدا کردم دیگه جستجو نخواهم کرد

Добавлено leila_persian_girl в пн, 23/04/2012 - 10:23
поблагодарили 1 раз
Пользователь Прошло времени
Armageddon683 года 30 недель
Еще переводы "Call off the search"
Английский → Персидский - leila_persian_girl
Комментарии