Пали анђеле (Fallen Angel)

Английский

Fallen Angel

I saw the sun, eclipsed by the moon
The light in this place, the clouds were taking shape
From the dark, barely give rain
The sky then cracked.. I knew you’d be here soon
 
Feel the breeze, the sound is deafening
Through the trees, your love is beckoning.
 
Please don't even try to explain the reasons why
Fallen angel (you're my)
Fallen angel (and you know)
There's no place to hide
You have come down from the sky
Fallen Angel (cos' your my)
My fallen angel (you’re just alright)
 
The severed man wasn't meant to fly,
But I built you wings, and pointed you at the sky
And you felt, like eternity I was trapped in fear
Lost without you here
 
Please don't even try to explain the reasons why
Fallen angel (you're my)
Fallen angel (and you know)
There's no place to hide
You have come down from the sky
Fallen Angel (cos' your my)
My fallen angel (you’re just alright)
 
Please don't even try to explain the reasons why
Fallen angel (you're my)
Fallen angel (and you know)
There's no place to hide
You have come down from the sky
Fallen Angel (cos' your my)
My fallen angel (it's alright)
 
I see the danger, the separation
I want a dear invitation
 
See you falling from the sky
Said it lessens in my eyes
See the tears they gave in vain
See them lost and over reign
 
See my blister in the sun
See my sinus on the run
I feel restless
I was wrong
You were coming all along
 
Please don't even try to explain the reasons why
Fallen angel (you're my)
Fallen angel (and you know)
There's no place to hide
You have come down from the sky
Fallen Angel (cos' your my)
My fallen angel (you’re just alright)
 
Добавлено Milan31 в пт, 04/05/2012 - 16:22
В последний раз исправлено crimson_antics в вс, 21/07/2013 - 23:47
videoem: 
Выровнить абзацы
перевод на Сербский

Пали анђеле

Видео сам Сунце помрачено Месецом
Светло на овом месту, облаци су узимали облик
Из таме једва дају кишу
Небо је напукло... знао сам да ћеш ускоро бити овде
 
Осети поветарац, звук се заглушује
Кроз дрвеће, твоја љубав привлачи
 
Молим те не покушавај да објасниш зашто
Пали анђеле (моја си)
Пали анђеле (и ти то знаш)
Нема места за скривање
Дошла си са неба
Пали анђеле (јер си моја)
Мој пали анђеле (само да си добро)
 
Прекинут човек није требао да лети
Али ја сам ти направио крила, и подигао те на небо
А ти си осетила као да сам вечно заробљен у страху
Изгубљен сам без тебе овде
 
Молим те не покушавај да објасниш зашто
Пали анђеле (моја си)
Пали анђеле (и ти то знаш)
Нема места за скривање
Дошла си са неба
Пали анђеле (јер си моја)
Мој пали анђеле (само да си добро)
 
Молим те не покушавај да објасниш зашто
Пали анђеле (моја си)
Пали анђеле (и ти то знаш)
Нема места за скривање
Дошла си са неба
Пали анђеле (јер си моја)
Мој пали анђеле (само да си добро)
 
Видим опасност, раздвајање
Желим драги позив
 
Видим падаш са неба
Речи су умањене у мојим очима
Видим сузе које су дали узалуд
Видим их изгубљене и без наде
 
Види мој плик на сунцу
Види мој синус у бегу
Осећам немире
Погрешио сам
Долазила си сасвим сама
 
Молим те не покушавај да објасниш зашто
Пали анђеле (моја си)
Пали анђеле (и ти то знаш)
Нема места за скривање
Дошла си са неба
Пали анђеле (јер си моја)
Мој пали анђеле (само да си добро)
 
Добавлено Milan31 в пт, 04/05/2012 - 16:39
Еще переводы "Fallen Angel"
Английский → Сербский - Milan31
Комментарии