Fiddle back (Fela Igjen)

Норвежский

Fela Igjen

En, og så to, og så tre, og så fir
Og så en, og så to, og så tre, og så fir
Og en, og så to, og så tre, og så fir
Og så en, og så to, og så tre og så fir
 
Kjærlighet gjør blind
Helt til fela ryker
Gamle toner spilles
Av en ny stryker
Hard slag for enhver spellemann
Både skrøpelig
Og elegant
 
Står og klemmer kviser
Flexer minimuskler
I speilet
Kan ikke feile
Med den sjarmen der
Og gir 100-lapper regnet
 
På jakt etter skjegg og bart
Skulle hatt kart
Der han står
Null funn
Men likevel raker han haka sår
 
En siste sjekk på håret
Før han ramler ut av døra
Akkurat for seint til trikken
Der han løper gjennom søla
 
Han er ennå svett i henda
Armhulene sikler
Melkesyra sitrer
Bare beina ikke svikter
 
Endelig framme
Klissvåt
Og med lommeboka glemt
Får han kjapt følelsen
At dette aldri skjer igjen
For
 
Hun begynte å flørte med kjekkere menn
Så jeg bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
Nå skal det ikke mangle
På damer og spenn
For han bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
En, og så to, og så tre, og så fir
Og så en, og så to, og så tre, og så fir
Og en, og så to, og så tre, og så fir
Og så en, og så to, og så tre og så fir
 
Gjennomsyret av
Beklemthet
Selvom typen er
Bekjent med
Stereotypiske jenter
Men pengeproblemene begrenser
Seleksjonen av ingredienser
 
Så konsekvensen blir
Temmelig forglemmelig
Og så mennelig
I beste sendetid
I det han river i
Til kvelden er forbi
 
Med sin egen
Kjærlighetseliksir
Coca Cola,
Svir i lommeboka
 
Men det går kanskje, mann
Å holde hodet kaldt
Og håpe å få a
På kroken med sang
Men det er ikke noe på gang
Med mangel på kroner
Og god proviant
 
For så gå på do med en modigere mann
Som attpåtil går rundt med bankkort
 
Alexander var ikke
Interessant nok
For denne damas
Elegante mannstokt
 
For ett melodramatisk komplott
Slått av sitt eget paradoks
Men det er bråtevis av lister
For den evinnelige optimist
 
For livet er en violin
Med behov for en violinist
 
Hun begynte å date med rikere menn
Vel, jeg bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
Nå skal det ikke mangle
På damer og spenn
For han bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
Okay,ny taktikk
Alle gode ting er tre
 
Nå har han blitt både pen og rik
Men det hjelper visst ikke det
Man er sin egen lykkes smed
Skjebnen vil aldri gi deg fred
Har man først nådd til topps
Kan det bare gå ned
 
Fela har fått en annen klang
Gått på samme smellen, gang på gang
Veien til suksess kan ofte føles unødvendig lang
Og når gode råd er dyre,
Kan man si at det er flaks at man har masse spenn
Klok av skade lærer man av det som har hendt
Og prøver seg på nytt igjen
 
Jeg tok med den peneste dama på fest
Og dro med en kompis for å ta en liten test
De to gikk avsted for å snakke privat
Jeg trodde de bare skulle slå av en prat
 
5 minutter ble til 10
Han ble utålmodig
Hadde bestevennen fått a på gli
Nysgjerrigheten førte han mot stedet
Der han hadde sett dem gå forbi
 
Det som møtte han akkurat da
Ga han mest løst til å grine
For der lå hans to nærmeste
På gølvet og klinte
 
Jeg så henne kline med min beste venn
Så jeg bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
Nå skal det ikke mangle
På damer og spenn
For han bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
En, og så to, og så tre, og så fir
Og så en, og så to, og så tre, og så fir
Og en, og så to, og så tre, og så fir
Og så en, og så to, og så tre og så fir
 
Nå skal det ikke mangle
På damer og spenn
 
Jeg bytta bort kua
Fikk fela igjen
 
Добавлено dunkelheit в вс, 07/11/2010 - 19:07
videoem: 
Выровнить абзацы
перевод на Английский

Fiddle back

One and two and three and four,
and one and two and three and four.
And one and two and three and four,
and one and two and three and four.
 
Love makes one blind
until the fiddle breaks.
Old notes are played
by a new man,
It's a though blow for any fiddler,
both scrawny and elegant.
 
Standing squeezing pimples,
flexing mini muscles,
in the mirror.
Can't go wrong
with that kind of charm, there
as if hundred kroner bills were raining.
 
On the hunt for a beard and a mustache,
should have brought a map for this quest.
Zero discoveries,
yet he shaves until his chin is sore.
 
A last check on the hair,
before he stumbles out the door.
To late for the tram,
as he is rushing trough the mud.
 
His forehead is flowing, sweat in his hands
armpits are drooling
lactic acid quivering
Please don't let the legs falter now.
 
Finally there,
totally soaked,
with his wallet forgotten.
He immediately gets the feeling,
that this won't happen again.
 
She started to flirt with more handsome men.
So I trated away that cow
and got the fiddle back again.
 
So now there will be no shortage
of women and money.
because he traded away that cow,
and got the fiddle back again.
 
One and two and three and four,
and one and two and three and four.
And one and two and three and four,
and one and two and three and four.
 
Permeated by convience,
naturally there is some acquintance
with these stereotypical girls.
But trouble with money is impeding,
the selection of ingredients for this evening.
 
As a result,
making the consequence quite onforgettable.
So despicable, during prime time.
In what he spends,
before the lights go out tonight.
 
But even armed with his own love potion,
Coca Cola,
quite a daylight robbery.
 
But a bachelor like him has to
keep his head cool
and hope to win her over,
by singing her a song
But nothing is going to happen,
because of his lack of money
and good provisions.
 
So she slips away to the bathroom with a braver man.
One who even walks around with his bank card.
 
Alexander was not interesting enough
for this lady's elegant manhunt.
What a melodramatic plot
beaten by his own paradox.
But luckily there are tons of lists,
of these eternal optimists.
 
Because life is like a violin
with the need of a violinist
 
She started to flirt with richer men.
So I trated away that cow
and got the fiddle back again.
 
So now there will be no shortage
of women and money.
because he traded away that cow,
and got the fiddle back again.
 
*shouting*
 
Okay, plan B
all good things are three.
 
Now he's both rich and handsome,
but even that doesn't seem to help.
You have to create your own happiness,
because the destiny will never let you rest.
Now that you have reached the top,
it can only go down from here.
 
The fiddle has gotten a different sound
after hitting the same wall, over and over again.
The way to succes can often feel unnecessary long.
And when good advice is so costly to come by,
one can call it handy to have steep pockets.
Wise trough injury, one learns from the past.
And takes a new shot at love.
 
I brought the prettiest girl to a party,
and invited a friend to tag along to do a little test.
The two of them left to talk in private.
I just thought they went for a brief chat.
 
Five minutes quickley turned to ten.
He got impatient,
Had his best friend hit it off?
The curiosity leads him to the place,
he had seen them walk by.
 
What met him behind the door,
made him want to cry.
because right here on the floor,
he found his two closest making out.
 
I saw her make out with my best friend.
So I traded away that cow,
and got the fiddle back again.
 
So now there will be no shortage
of women and money.
because he traded away that cow,
and got the fiddle back again.
 
One and two and three and four,
and one and two and three and four.
And one and two and three and four,
and one and two and three and four.
 
So now there will be no shortage
of women and money.
because he traded away that cow,
and got the fiddle back again.
 
Добавлено naomi. в чт, 03/03/2011 - 19:01
Добавлено в ответ на запрос smoi
Комментарий:

The song was originaly translated by Morten Sverre Veel,
but I changed a few things, because they were a little off.
Enjoy.

Idioms from "Fela Igjen"
Комментарии