Нещата, които не казваш (Le cose che non dici)

перевод на Болгарский

Нещата, които не казваш

Бих искал само повече тишина, но (но)
в това, което аз правя - не (не) -
не мога - много е тъмно тук (но) -
спиш и, следователно, нищо!
 
Казвам си "прави по-бързо", но (но),
угризението е нажежено тук (тук).
Вървя срещу вятъра или устоявам - не го зная!
И играя с боси нозе в огъня!
 
И може би нещо друго да опитам тук (тук) -
би могло дори да ми хареса!
Но инвестирам и не печеля нищо!
 
И после!
С вързани очи падам в празнотата,
вертикално, с главата надолу и чувствам -
почва почти да ми харесва!
Изгубвам се, корабокруширайки
в...
 
Нещата, които не казваш -
онези, от които в нощта
мъничко се чувстваш засрамена!
Скрити, но ги правиш!
И ги говориш с приятелите (но, но),
отричаш всичко,
носиш белезите,
но никой не ги вижда!
 
За това мислиш и не го признаваш, но (но),
пристига и бяга бързо оттук (тук).
Моят мозък полудява -
болен ли е, кой го знае?
 
И опитваш с Евангелието да очистиш греховете си, че (че)
даже кърпичката, която ползваш, винаги ще попива (повече)!
 
И играя с боси нозе в огъня!
И може би нещо друго да опитам тук (тук),
би могло дори да ми хареса!
Но инвестирам и не печеля нищо!
 
И после!
С вързани очи падам в празнотата,
вертикално, с главата надолу и чувствам -
почва почти да ми харесва!
Изгубвам се, корабокруширайки
в...
 
Нещата, които не казваш -
онези, от които в нощта
мъничко се чувстваш засрамена!
Скрити, но ги правиш!
И ги говориш с приятелите (но, но),
отричаш всичко,
носиш белезите,
но никой не ги вижда! (х2)
 
И отваряш пакети от нежност,
изпращайки ги с гръм и трясък!
Търсиш едно Чистилище виртуално
заради неспособността си да обичаш!
 
Обърни се към своя Бог на любовта,
заради когото ти продължаваш да се молиш
в тъмнината все по-потискаща и все по-тясна,
за онова, което никога не каза!
 
И се спускат сенките и можеш да откриеш
всеки дефект, който (който)
ревниво в твоя затвор ти
ще скриеш,
ще изтриеш,
ще покриеш,
ще погълнеш,
ще изплюеш,
ще стоплиш,
ще докоснеш!
 
В тигана ще забравиш,
ще усукваш,
ще свалиш,
ще отпратиш или не,
ще погледнеш,
ще си го знаеш!
 
Ще се скриеш или,
и аз не зная,
в...
 
Нещата, които не казваш -
онези, от които в нощта
мъничко се чувстваш засрамена!
Скрити, но ги правиш!
И ги говориш с приятелите (но, но),
отричаш всичко,
носиш белезите,
но никой не ги вижда! (х2)
 
Добавлено tina.doncheva в пн, 07/04/2014 - 10:42
Добавлено в ответ на запрос dqkona
Итальянский

Le cose che non dici

videoem: 
Помогите перевести "Le cose che non dici"
Idioms from "Le cose che non dici"
Комментарии